Gratis

Ledarskap ur olika perspektiv

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

IHM Business School AB

Warfvinges väg 39

104 25 Stockholm

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

Ledarskap handlar inte enbart om budgetar, processer, organisationsscheman och tidplaner. Det handlar också om att leda människor som tillsammans ska nå gemensamma mål.

På IHM arbetar vi med ledarutveckling genom praktiska övningar, coachning och reflektion. Du får insikt om hur dina beteenden påverkar andra och deras motivation – motivation som i sin tur ger bevisad effekt på sista raden!

IHM Personligt Ledarskap är för dig som vill utveckla din typiska ledarstil och inte tidigare gått ett ledarprogram eller är ny i chefsrollen. Du vill lägga grunden för ett modernt, hållbart ledarskap som utgår från dina personliga förutsättningar och ger dig trovärdighet och trygghet i din roll.

IHM Strategisk Ledning är för dig som leder genom andra chefer kräver helt andra förmågor än de som behövs för att leda på operativ eller taktisk nivå. IHM Strategisk Ledning har fokus på att ge verktyg för hur du påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare.

Vi erbjuder under detta tillfälle möjligheten att få ett smakprov ur utbildningarna IHM Personligt Ledarskap och IHM Strategisk Ledning under ledning av handledare Christina Kumlin.


Varmt välkommen!

Har du frågor? Kontakta sara.ronnqvist@ihm.se tel. 08-657 00 11
Dela det här eventet med dina vänner

Tid

Plats

IHM Business School AB

Warfvinges väg 39

104 25 Stockholm

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved