€203.01

Lean & Agile - zlati ključ do uspešnosti in odličnosti poslovanja

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Agencija POTI d.o.o.

Stegne 7

1000 Ljubljana

Slovenia

View Map

Event description

Description

Osnova za učinkovito sodobno poslovanje je najprej uvajanje vitkega (Lean) poslovanja in prehod v agilno kulturo podjetja oz. organizacije.


Na odličnem poslovnem seminarju boste spoznali zmagovalno kombinacijo dveh področij – vitko (Lean) poslovanje in agilno delovno okolje. Predstavili vam bomo prednosti in konkretne korake za uvedbo vitkega poslovanja in prehoda v agilno kulturo podjetja oz. organizacije.


Vitko (Lean) poslovanje je najbolj učinkovito orodje za optimizacijo dela in je najboljša strategija za nenehni trajni napredek in izboljšave v poslovnih procesih, ne glede na področje dela in velikost podjetja oz. organizacije. Podjetja se največkrat soočajo s težavo kako vztrajati na vitkih principih, kako se soočiti z napačnimi vodstvenimi praksami ter kako razvijati nove poslovne modele, če razumevanje vitkosti ni ponotranjeno v celotnem podjetju. Vitkost pomeni izvajati procese stroškovno in časovno učinkovito. Njen cilj je zmanjšati napake, da se le-te ne bodo več pojavljale in bodo naše aktivnosti opravljene le enkrat in takrat odlično.

Agilno delovno okolje omogoča fleksibilno (so)delovanje vseh zaposlenih pri izvajanju kompleksnih nalog in s tem povečuje možnosti uspeha. Temelji na stalni komunikaciji, usklajenosti s skupnimi cilji, motivaciji za točno določene rezultate, znanju in uporabi ustreznih orodij. Agilnost je lastnost podjetja oz. organizacije, da se z namenom preživetja stalno razvija in prilagaja na nihanja in spremembe v okolici. Agilno delovanje se prične pri ljudeh zato je prehod v agilno kulturo podjetja oz. organizacije ključnega pomena.

Kljub vedno višji stopnji avtomatizacije poslovanja in modernim tehnologijam velja, da so največji potencial podjetij še vedno ljudje. Ključ do uspeha je torej v usposobljenih in motiviranih zaposlenih, ki razumejo principe vitkega delovanja in so dovolj agilni, da jih pri svojem delu tudi upoštevajo.


Program izobraževanja

Vitki poslovni modeli:

 • Inovacijski potencial spremenjenih poslovnih modelov

 • Pregled vitkih poslovnih modelov s študijami primerov

 • Pregled skupnih principov vitkih poslovnih modelov

Način prehoda v vitko organizacijo pripravljeno na digitalizacijo:

 • Kako vitki temelji omogočijo projekte prihodnosti

 • Kultura in struktura vitke organizacije

 • Orodja, ki spodbujajo vitko razmišljanje

Agilno delovno okolje:

 • Elementi agilnega delovnega okolja

 • Vrednote, principi in postopki agilnega delovanja

 • Agilnost se prične pri ljudeh

Prehod v agilno kulturo podjetja:

 • Agilnost kot ključna komponenta kompetenčnih modelov

 • Ukrepi za spremembo kulture podjetja oz. organizacije

 • Kako z osvajanjem novih znanj do spremembe vedenja


Predavatelja

Gašper Prevodnik, LSSBB
se že vrsto let ukvarja s procesnim in projektnim upravljanjem v storitvenem sektorju, kjer je uspešno vodil, preobrazil in optimiziral vrsto poslovnih procesov. Je nosilec strokovnega mednarodnega certifikata LSSBB, Lean Six Sigma Black Belt. Od leta 1999 deluje v finančnem sektorju, kjer se je od 2008 leta naprej ukvarjal s procesnim upravljanjem in optimizacijo posameznih poslovnih procesov. Je predlagatelj ustanovitve Lean Inštituta Slovenija. Na Slovenskem inštitutu za revizijo predava predmet Upravljanje poslovnih procesov ter informacijske tehnologije in z njo povezanih tveganj.


Zoran Korenjak

je izkušen projektni manager z več kot petnajstletnimi izkušnjami. V Zavarovalnici Triglav vodi strateške in kompleksne projekte, prav tako pa je avtor in predavatelj na Akademiji projektnega vodenja. Predava na strokovnih konferencah in izvaja serijo delavnic na Agenciji Poti. Izkušnje in znanje je delil s študenti kot gostujoči predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor in Tehnološko-poslovni fakulteti Nova Gorica.

Strokovnost na področju načrtovanja in izvajanja projektov izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom Project Management Professional (PMP)®, ki se uporablja skoraj v vseh industrijah in metodologijah projektnega vodenja. Izdajatelj tega certifikata je Project Management Institute (PMI), vodilno svetovno združenje na področju upravljanja projektov, programov in portfeljev. Ustanovljeno je bilo leta 1969 in združuje več kot tri milijone strokovnjakov, ki delajo v skoraj vseh državah po svetu. S svojim delovanjem pospešujejo poklicno pot, izboljšujejo uspešnost poslovnih okolij in razvijajo strokovnost vodenja projektov s svetovno priznanimi standardi, certifikati in drugimi viri.
Strokovnost na področju osebne storilnosti in dela z ljudmi izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom NLP Master Practitioner. Neuro-linguistic programming (NLP) je pristop k komunikaciji, osebnemu razvoju in psihoterapiji, ki temelji na predpostavki, da obstaja povezava med nevrološkimi procesi, jezikovnimi in vedenjskimi vzorci, pridobljenimi skozi izkušnje in da jih je mogoče spremeniti, da bi dosegli določene cilje v življenju.
Pri vodenju projektov, predavanjih in osebnem svetovanju odlično kombinira svojo strokovnost z osebnim pristopom. Njegove delavnice so zanimive in polne praktičnih primerov za osebni ter poslovni uspeh.

Share with friends

Date and Time

Location

Agencija POTI d.o.o.

Stegne 7

1000 Ljubljana

Slovenia

View Map

Save This Event

Event Saved