Free

“Latvijas ekonomiskās, politiskās, sociālās attīstības izaicinājumi un iesp...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

London School of Economics and Political Science

Houghton Street

New Academic Building

London

WC2A 2AE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Latvijas studentu un pētnieku asociācija Lielbritānijā (ALSRUK) ar Latvijas Ārlietu ministrijas, vēstniecības Lielbritānijā un Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūras (LIAA) atbalstu rīko Latvijas studentu un pētnieku konferenci “Latvijas ekonomiskās, politiskās, sociālās attīstības izaicinājumi un iespējas: “Lielbritānijas latviešu perspektīva”, kura būs pirmais plašākais Asociācijas pasākums, kopš tās darbības atjaunošanas 2018.gadā.

Konferences mērķi ir:

  1. Apzināt latviešu pētniekus, kas studē vai strādā Apvienotās Karalistes akadēmiskajās/ pētnieciskajās institūcijās un radīt platformu šo pētnieku sadarbībai, tīklošanai un sasniedzamībai no Latvijas;
  2. Radīt telpu diskusijām par dažādām pētnieciskajām jomām un tēmām, piedāvājot 12 - 16 pētniecisko darbu prezentācijas;
  3. Iedvesmot un motivēt Latvijas jauno pētnieku paaudzi par pētījuma objektu izvēlēties tieši Latviju, radot intelektuālo pienesumu Latvijas zinātnē, valsts pārvaldē un ekonomikā un stiprinot diasporas pētnieku saikni ar Latviju;
  4. Rosināt diskusiju starp diasporas pētniekiem un valsts pārvaldes pārstāvjiem par praktisku un mērķtiecīgu diasporas pētnieku iesaisti Latvijas attīstības jautājumu risināšanā;

Aicinām ikvienu, bet jo īpaši Latvijas izcelsmes studentus un pētniekus no visas Lielbritānijas piedalīties konferencē. Biļešu skaits ir visnotaļ ierobežots, tāpēc piereģistrējieties laicīgi.

PROGRAMMA (pilna pogramma pieejama šeit)

8:45 -9:15 Reģistrācija

9:15 – 9:30 Konferences atklāšana

Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Zandas Kalniņas-Lukaševicas uzruna

ALSRUK vadītājas Sandras Martinsones uzruna

9:30 – 9:45 Latvijā iesakņota globāla cilvēkkapitāla veidošana zinātnē

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres vietnieces, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktores Agritas Kiopas uzruna

9:45 – 10:20 Ievadsesija: Diasporas pētnieks pasaulē, ar skatu uz Latviju un Latvijā

Starp impēriju un nāciju: Latvijas pētnieku tēmas un lokācijas, Dace Dzenovska

10:20 – 11:10 Pirmā sesija: Latvijas diaspora kā Latvijas diasporas pētnieku izpētes objekts

Latvijas bērni Anglijas skolās, Olga Cara

Konkurētspējas izpratne: aizbraucot un atgriežoties, Aija Lulle

11:10 – 11:30 Kafijas pauze

11:30 – 12:20 Otrā sesija: Latvijas sabiedrība, ekonomika un politikas veidošana no diasporas pētnieku skatpunkta

Nesteidzīga ceļošana nesteidzīgās valstīs: Latvijas piemērs, Zanda Serdāne

Vai jūs bēgtu vai pretotos? - Militārā spriedze Latvijā socioloģiskā skatījumā, Liene Ozoliņa

12:20 – 13:20 Pusdienas

13:20 – 14:10 Otrās sesijas turpinājums:

Taisnīgums Latvijas nodokļu politikā nacionālā un starptautiskā kontekstā, Sandra Martinsone

Latvijas patēriņa kredītu tirgus analīze no uzvedības ekonomikas skatpunkta, Aleksandrs Blūms

14:10 – 15:00 Trešā sesija: brīvība un darbs 21.gadsimta Eiropas izaicinājumu kontekstā

Bezdarbs, brīvprātīgais darbs un psiholoģiskā labklājība, Dr Daiga Kamerāde

Līdz vīza mūs šķirs? Fiktīvās laulības ES brīvās pārvietošanās tiesību kontekstā, Aleksandra Jolkina

15:00 – 15:20 Kafijas pauze

15:20 – 16:20 Paneļdiskusija: diasporas cilvēkkapitāls: izaicinājumi un iespējas sadarbībai ar Latviju

Diasporas pētnieku loma un vieta Latvijas zinātnes attīstības politikā, Dita Traidās, Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore

Diasporas studentu un pētnieku pienesums Latvijas tautsaimniecības attīstībai: pieredze un iespējas, Reinis Lasmanis, LIAA Tehnoloģiju departamenta Zinātnes komercializācijas nodaļas vadītājs

Līdzšinējā pieredze Eiropā, piesaistot diasporas potenciālu, Elīna Pinto, Eiropas Latviešu apvienības vicepriekšsēde

16:20 – 16:30 Pārtraukums

16:30 – 17:30 Pētnieku, studentu un valsts pārvaldes pārstāvju atvērta diskusija

Diskusijas laikā tiks apspriesti šādi jautājumi:

  • Pieredze un ikdiena, strādājot pētniecībā – motivācija, konkurence, profesionālās prasības, iespējas;
  • starptautiskā pētniecības vide: veicinošs vai bremzējošs faktors diasporas pētnieku pienesumam Latvijai
  • Praktiskā pieredze, sadarbojoties ar Latvijas institūcijām; vai pieprasījums saskan ar piedāvājumu?
  • Kāda ir citu valstu pieredze, iesaistot diasporas pētniekus valsts attīstības sekmēšanā;


Konferences valoda: latviešu.

Sekojiet ALSRUK un konferneces jaunumiem ALSRUK Facebook lapā.

Share with friends

Date and Time

Location

London School of Economics and Political Science

Houghton Street

New Academic Building

London

WC2A 2AE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved