Free

Lansering av UNICEF Sveriges handbok för idrottsledare

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Riksidrottsmuseet

Djurgårdsbrunnsvägen 26

11527 Gärdet

Sweden

View Map

Event description

Description

Onsdagen den 31 januari 2018 presenterar UNICEF Sverige sin nya idrottssatsning med syfte att stärka barnrättsperspektivet inom idrotten. Detta sker genom lanseringen av en handbok ”Barnkonventionen och föreningsidrotten – Handbok för idrottsledare.”

Med handboken vill UNICEF Sverige bidra till att öka kunskapen och stärka efterlevnaden av barnkonventionen i den svenska föreningsidrotten. Handboken fokuserar särskilt på barnkonventionens fyra grundprinciper; barns lika värde, barnets bästa, barns rätt till liv och utveckling samt barns rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.

Med tanke på att barnkonventionen ska bli svensk lag 2020 är behovet av en tydlig utgångspunkt i barns rättigheter än viktigare. Fler behöver känna till barnkonventionen och fler behöver ta ansvar för att barns rättigheter följs. Vi vill att handboken ska inspirera fler idrottsledare till att diskutera och skapa verksamhet som är trygg och bra för barn.

Share with friends

Date and Time

Location

Riksidrottsmuseet

Djurgårdsbrunnsvägen 26

11527 Gärdet

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved