€515.94 – €641.94

Оценка на риска и превенция на заплахата от вътрешен човек (L: BG)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Erato Event Center

Vitosha blvd. 164

1408 Sofia

Bulgaria

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Friends Who Are Going
Event description

Description

За кого е предназначен курсът:

Курсът е предназначен за организации, които имат интереси в сферата на управлението на риска и сигурността на информацията. Курсът е подходящ за анализатори на риска, служители с ръководни функции (CEO, COO, CSO, etc.) , собственици на бизнес.

За лектора, д-р Румен Гюров:

Румен Гюров е роден през 1964 г. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като магистър по история, със специализация по история и теория на културата. През 2011 г. придобива научната и образователна степен „Доктор по национална сигурност“ в Академията на МВР. Работил е в Българската национална телевизия като международен редактор, репортер и водещ в новинарските емисии и седмичното обзорно предаване „Панорама“ на Канал 1. Впоследствие започва работа в българското контраразузнаване, като е заемал оперативни, анализаторски и административни, включително ръководни длъжности в Националната служба „Сигурност“ и Държавна агенция „Национална сигурност“. Преминал е различни професионални курсове. В периода на работа като журналист е специализирал в американските телевизионни компани Cable-Satellite Public Affairs Network (C-SPAN) и Fox News. Като контраразузнавач е преминал специализирана подготовка в различни курсове на американските ЦРУ и ФБР, британските МИ-5 и МИ-6 и Европейския център за изследване на сигурността „Джордж Маршал“ в Гармиш-Партенкирхен, Германия.

Служител е в Държавната комисия по сигурността на информацията като експерт по персонална и индустриална сигурност. Преподава в Академията на МВР и Висшето транспротно училище „Тодор Каблешков“. Водил е различни курсове в Нов български университет и Университета за национално и световно стопанство. Член е на управителния съвет на сдружение „Джордж Маршал клуб – България“. Бил е член на Надзорния съвет на международния разузнавателно-аналитичен Форум за глобално бъдеще. Владее английски, руски и френски.

Съдържание на курса:

Тема 1.

Стандарт за управление на риска. Въведение в концепцията за управление на риска. Първи разработки. Международни стандарти. Български норми. Основни определения. Постижения и недостатъци на съществуващите подходи.

Тема 2.

Управление на риска. Организационна рамка. Стратегическо управление. Принципи на управлението. Разработване на стратегия. Мисия и стратегическа ориентация. Роля на стратегията. Разработване на стратегия и управление. Рамка на управлението на риска. Стратегическа рамка.

Тема 3.

Разпознаване на риска. Разграничаване. Сценарий на гладката гума. Сигурност и риск. Специализиран нов подход. Ново разбиране за сигурност, несигурност и риск. Всекидневен разказ за несигурността и риска. Сценарий за възрастна госпожа в тъмна улица. Ново определение за риск.

Тема 4.

Идентифициране на риска. Средства за идентифициране. Списъци и показатели. Области на идентифициране. Операции, клиенти, промяна и човешки капитал. Умни цели. Видове показатели. Критерии за формиране на показатели. Предимства и ограничения при ползването на показатели. Измерване на риска. Прагове. Преценка и карта на влиянието на риска.

Тема 5.

Описание на риска. Дърво и хоризонт на събитията (решенията, провалите, грешките, отказите...). Диаграми за причинно-следствени връзки: причина-събитие-следствие, „Рибена кост“, „Папийонка“, „Торнадо“, FN криви.

Тема 6.

Оценка на риска. Структуриращи методи. Анализ на средата: син океан, макро- и микросреда. Анализ на бранша. Конкурентен анализ. Анализ по две оси. Анализ по сценарии. SWOT и ACT-ON анализ. Анализ на организацията по НОРД цикъл и стил.

Тема 7.

Екипна оценка на риска. Работа в екип. Експертни техники. Провеждане на беседи и интервюта. Метод „Делфи“. Метод „Мозъчна атака“. Ролеви аналитични техники: „Адвокат на дявола“, „Анализ на червения отбор“, „Анализ на А срещу Б отбор“. Насочващи аналитични техники: „Анализ на недопустимата разруха“, Анализ на алтернативите, Анализ „Какво..., ако...?“.

Тема 8.

Процес на управление и въздействие върху риска. Процес на управление на риска. Ролята на анализа в управлението на риска. Стратегически подход спрямо ресурса, достъпа, външната и вътрешната среда. Стратегии за въздействие върху риска. Стратегия „Син океан“. Апетит към риска. Стратегия срещу източника на заплаха. Стратегия срещу риска.

Тема 9.

Структуриране на доклад за риска. Структура. Описание. Факт. Описание и преценка на фактите. Представяне на преценката за риска: описателни техники. Обяснение. Разграничения между относимо и неотносимо, своевременно и несвоевременно, факт и мнение. Скали за оценка на информацията. Обхват и фокус на обяснението. Съпоставяне на връзките: обстоятелства, взаимодействия, причини, последици, тенденции и перспективи. Заключение: оценка, изводи, сценарии и препоръки.

Тема 10.

Заплаха от вътрешен човек. Същност на заплахата. Агентурни профили и видове агенти. Сун Дзъ. Профил и оценка на заплахата и риска. Предразположеност: личностни характеристики и мотивация. Мониторинг на признаците. Показатели за заплаха от вътрешен човек според изпълнението, дисциплината, достъпа и средата.

Share with friends

Date and Time

Location

Erato Event Center

Vitosha blvd. 164

1408 Sofia

Bulgaria

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved