Kvinners empowerment og privatøkonomi konferanse

Actions Panel

Kvinners empowerment og privatøkonomi konferanse

Konferansen skal være en viktig arena for å styrke kvinners posisjon i samfunnet.

When and where

Date and time

Location

Kristian Augusts gate 17 17 Kristian Augusts gate 0164 Sentrum Norway

Map and directions

How to get there

About this event

(English and Ukrainian follows)

Konferansen skal være en viktig arena for å styrke kvinners posisjon i samfunnet. Det siste halvåret har vi opplevd at alt blir dyrere, både strøm, drivstoff og mat. I tillegg er lånerentene på vei oppover. Mange er derfor bekymret for økonomien sin. Dette gjelder i høyeste grad også kvinner.

Vi ønsker å gi kvinner inspirasjon til å være endringsaktører i møte med sine utfordringer.

Konferansen skal være et fint sted hvor vi kan bli inspirert og lære av hverandre. Målet for konferansen er å få flere kvinner engasjert i deres egen privatøkonomi. Er du klar for å lære mer om dette?

For å nå så mange som mulig blir konferansen tolket til både Engelsk og Ukrainsk. Du kan delta digitalt eller fysisk på konferansen. Husk å velge riktig billett!

Programmet:

Det vil være åpnet for registrering fra kl. 10.00. Programmet for konferansen begynner kl. 11.00

11:00 Velkomsthilsen - Ordfører Marianne Borgen

11:15 Presentasjon av #Osskvinners sin undersøkelse - Hjelp oss til å hjelpe: Hva vet vi om innvandrerskvinners kunnskap om privatøkomi?

11:18 Presentasjoner fra forskere

Ragni Hege Kitterød, CORE - Spiller tradisjonelle kjønnsroller en rolle i privatøkonomien?

Silje Elisabeth Skuland, SIFO (OsloMet)- Økonomisk vanskeligstilte kvinner: Mødre, matfattigdom og mestring

12:00 Lunsj

12:35 Kunstnerisk innslag med Samba Explosion

12:45 Sofasamtale med organisasjoner

Kan kvinner bli rikere i verdens rikeste land? Kan lite kunnskap, manglende økonomisk forståelse, eller interesse for privatøkonomi være grunnen til at kvinner ikke gjør det like bra økonomisk? Hvordan kan vi gjøre kunnskapen mer tilgjengelig? Organisasjoner som jobber i feltet forteller om sine erfaringer.

Vigdis Mathisen, Forbundsleder i Finansforbundet

Derya Incedursun, Forbrukerøkonom, advokat og spaltist- Nordea

Petrine Iversen, Leder i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Kristin Skaug, Daglig leder i stiftelsen AksjeNorge

13:30 Pause

13:35 Workshop “Vi finner løsningen”

Alle deltagere i salen deles i 3 grupper. Hver gruppe skal snakke om en utfordring og komme frem til mulige løsninger. En representant fra hver gruppe vil ha muligheten til å fortelle om gruppens konklusjon til salen.

Gruppe 1: Hvordan kan vi styrke unge kvinners privatøkonomi?

Gruppeledere:

 • Bibi Musavi, journalist og del av ungdommens ytringsfrihetråd.
 • Vivianne Bach, Unge høyre

Gruppe 2: Hvordan kan vi styrke kvinners økonomi som mor og arbeidstaker?

Gruppeledere:

 • Kubra Ifzal, Rabea Movement
 • Ingvild Kallevik, LIN, Likestilling, inkludering og Nettverk
 • Ellen Bachman, Batteriet Oslo, Kirkensbymisjon

Gruppe 3: Hvordan kan vi styrke kvinners økonomi etter samlivsbrudd?

Gruppeledere:

 • Cathrine Austrheim, Aleneforeldreforeningen (AFFO)
 • Andrea Alarcon, SVs helsepolitisk nettverk
 • Karen Contreras Lisperguer, #OssKvinner nettverk

14:15 Økonomiske utfordringer for kvinner i dag - En samtale med politikere.

Å styrke kvinners økonomiske rettigheter og muligheter er nødvendig for å oppnå likestilling og bærekraftig utvikling, og for å bekjempe fattigdom. Vi ønsker å utfordre politikerne til å komme med praktisk politikk som svar på utfordringene. Kvinner i salen kan stille spørsmål.

Arbeidspartiet (Ap) - Rina Mariann Hansen. Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo kommune.

Høyre - Heidi Nordby Lunde. Stortingsrepresentant for Oslo.

Miljøpartiet De Grønne - Sabina Syed. Medlem av Finansutvalget i Oslo kommune

Folkets parti - Anita Celim Nymak. Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

15:00 Mingling og servering av kake.

15:30 Konferansen avsluttes.

Programmet blir streamet. Konferansen med underteksting på flere språk blir tilgjengelig i etterkant for alle.

Har du barn? Vi skal ha et rom hvor barn kan leke LEGO og tegne med to barnehageassistenter.

Snakker du engelsk? Ta med deg dine hodetelefoner. Konferansen blir tolket til Engelsk og Ukrainsk.

Hjertelig Velkommen,

Hilsen #Osskvinner nettverket, Latinamerikansk forening studentlag, polonia.no, Finansmarkedfondet, og LIN- Likestilling, inkludering og nettverk!

ENGLISH

The conference will be an important arena for strengthening women's position in society. In the last six months, we have experienced that everything is becoming more expensive, both electricity, fuel and food. In addition, loan interest rates are on the rise. Many are therefore worried about their finances. This applies to the highest extent to women as well.

We want to give women inspiration to be agents of change in the face of their challenges. The aim of the conference is to get more women engaged in their own private finances. Are you ready to learn more about this?

In order to reach as many people as possible, the conference is interpreted into both English and Ukrainian. You can participate digitally or physically at the conference. Remember to choose the right ticket!

PROGRAM

11:00 Welcome speech with the Major of Oslo, Ms. Marianne Borgen

11:15 Presentation of #Osskvinner's survey - Helps to help! What do we know about immigrant women's knowledge of private finances?

11:18 Presentations from researchers

 • Ragni Hege Kitterød, CORE - Do traditional gender roles play a role in the private economy?
 • Silje Elisabeth Skuland, SIFO - OsloMet - Economically disadvantaged women: Mothers, food poverty and coping

12:00 Lunch12:35 Artistic feature with Samba explosion!

12:45 Sofa conversation with the organizations

 • Vigdis Mathisen - President of the board - Finansforbundet
 • Derya Incedursun - Consumer economist, lawyer and writter - Nordea
 • Kristin Skaug, CEO AksjeNorge
 • Petrine Iversen - CEO - Legal advice for women, JURKumnist

13:30 Pause

13:35 Workshop "We find the solution"

Group 1: How can we strengthen young women's private finances?

Group leader:

 • Vivianne Bach, Youth of conservative party
 • Bibi Musavi

Group 2: How can we strengthen women's finances as mothers and workers?

Group leaders:

 • Kubra Ifzal, Rabea Movement
 • Ingvild Kallevik, LIN, Equality, inclusion and Networks
 • Ellen Bachman, Batteriet Oslo, Kirkensbymisjon

Group 3: How can we strengthen women's finances after a breakup?

Group leaders:

 • Cathrine Austrheim, The Single Parents' Association (AFFO)
 • Karen Contreras Lisperguer, #OssKvinner network
 • Andrea Alarcon, SV women's health network

14:15 Economic challenges for women today - A conversation with politicians

We have invited all political parties.

15:00 mingling and serving cake

The conference will take place in auditorium 1 at Domus Juridica.

The address is Kristian Augusts gate 17, Oslo