Sales Ended

Kurs i Risikovurdering - Førde

Sales Have Ended

Registrations are closed
Du er nå påmeldt kurset! Tips og del gjerne arrangementet med andre du tenker dette kan være nyttig for. Ved avmelding seinare enn 14 dagar før arrangementet belastast 50 % av kursavgifta. Ved avmelding seinare enn 7 dagar før arrangementet belastast full kursavgift. Vi tek atterhald om at det kan komme endringar i programmet som skuldast forhold utanfor vår kontroll. For kunder med avtale med Stamina vil dette komme som tilleggsfaktura og ikke abbonement med mindre annet avtales spesielt for dette kurset.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stamina Helse Førde

Hafstadvegen 36

6800 Førde

Norway

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Du er nå påmeldt kurset! Tips og del gjerne arrangementet med andre du tenker dette kan være nyttig for. Ved avmelding seinare enn 14 dagar før arrangementet belastast 50 % av kursavgifta. Ved avmelding seinare enn 7 dagar før arrangementet belastast full kursavgift. Vi tek atterhald om at det kan komme endringar i programmet som skuldast forhold utanfor vår kontroll. For kunder med avtale med Stamina vil dette komme som tilleggsfaktura og ikke abbonement med mindre annet avtales spesielt for dette kurset.
Event description

DescriptionKURS I RISIKOVURDERING

Forskrift om systematisk HMS-arbeid §5.6: ”Internkontroll innebærer at bedriften skal kartlegge farer og utfordringer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.” Kurset gir deg praktisk innføring i retningslinene for risikovurdering. Vi vil gå gjennom heile prosessen frå planlegging og gjennomføring til oppfølging og dokumentasjon. I tillegg får du med deg nyttige skjema til bruk i arbeidet med risikovurderingar. Ein god prosess kan vere avgjerande for å redusere risiko i eiga verksemd, unngå ulukker, få meir effektiv drift og redusere unødvendige kostnader. Ei lønsam investering!


STAD: Stamina Helse, Hafstadvegen 36, Førde

TID: Torsdag 04.05.2017 Kl 13-16

PRIS: Kundar: 1490,- Andre: 1990,-

KURSHALDAR: Evi Olikainen

Date and Time

Location

Stamina Helse Førde

Hafstadvegen 36

6800 Førde

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved