Kurs: Den gode medarbeider med Ståle Einarsen
Free
Kurs: Den gode medarbeider med Ståle Einarsen

Kurs: Den gode medarbeider med Ståle Einarsen

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stamina Helse, Hafstadvegen 36

36 Hafstadvegen

6800 Førde

Norway

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


DEN GODE MEDARBEIDAR v/ Ståle Einarsen

Ståle Einarsen er ein leiande norsk psykolog og forskar innan arbeidsmiljøfeltet. Han er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Einarsen har publisert en lang rekke bøker og vitenskapelege artiklar om tema knytt til trivsel og psykososialt arbeidsmiljø, samarbeid, konflikthandtering og om mobbing og trakassering i arbeidslivet. Dette foredraget baserer seg på hans siste bok som kom i 2016; " Den dyktige medarbeidar: Behov og forventningar". I kurset tek han på ein humoristisk måte opp kva som kjenneteiknar gode arbeidstakarar og gode kollegaer. Basert på tanken om at vi er kvar andre sitt arbeidsmiljø, er det viktig korleis den enkelte opptrer både i rolla som arbeidstakar og som kollega. Kva krav kan vi stille til våre kollegaer. Kva kjenneteiknar gode kollegaer. Finnes det ulike måtar å vera ein god kollega på?. I kva grad er du sjølv ein god kollega? Avslutt veka med refleksjon over eigen væremåte og eigne punkt for forbetring. Eventuelt; slå deg sjølv på skuldra og ta helg i trygg forvissing om at denne veka kan du sei til deg sjølv, eg var ikkje så verst denne veka, iallfall!

STAD: Stamina Helse, Hafstadvegen 36, Førde

TID: Fredag 10.02.2017 Kl 13 -1530

PRIS: Kundar: 2490,- Andre: 2990,-

KURSHALDAR: Ståle Einarsen


Share with friends

Date and Time

Location

Stamina Helse, Hafstadvegen 36

36 Hafstadvegen

6800 Førde

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved