Free

Kunstig intelligens: På vej mod apokalypsen?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

IT-Universitetet i København (Auditorium 1)

Rued Langgaards Vej 7

2300

Denmark

View Map

Event description

Description

ENGLISH EVENT DESCRIPTION BELOW

Kunstig intelligens: På vej mod apokalypsen?

Er computere på vej til at blive klogere end os mennesker? Og er der en reel fare for, at de vil udslette os? Kom til Forskningens Døgn på ITU og bliv klogere på, hvad der er op og ned i debatten om kunstig intelligens.

Vi kender alle science fiction-historierne, hvor computere bliver intelligente og beslutter sig for at udrydde menneskeheden. Men hvor realistisk er det scenarie egentlig?

I teknologikredse taler man om singulariteten som det tidspunkt, hvor computerens intelligens overhaler menneskets fatteevne – med dystre konsekvenser til følge. Folk som Stephen Hawking, Elon Musk og Bill Gates advarer om, at teknologien risikerer at løbe løbsk, og opfordrer til varsomhed.

Men hvor tæt er vi på, at det sker – og er det overhovedet teknisk muligt? Hvor langt er udviklingen inden for kunstig intelligens i dag, og hvilke fordele og ulemper tilbyder den på kort og lang sigt?

Bør vi tøjle udviklingen for at undgå fjendtlige, superintelligente computere i fremtiden, eller skygger skrækscenarierne i virkeligheden bare for mere konkrete problemer i nutiden?

Vi luger ud i myterne og tager den eksistentielle teknologidebat, når vi inviterer til Forskningens Døgn 2019 på IT-Universitetet.

Til arrangementet kan du møde to forskere med vidt forskellige synspunkter på spørgsmålet om kunstig intelligens:

  • Thore Husfeldt, lektor på IT-Universitetet i København og ekspert i algoritmer.

  • Olle Häggström, professor i matematisk statistik ved Chalmers University of Technology og medlem af The Royal Swedish Academy of Sciences.

Moderator: Christiane Vejlø

OBS: Arrangementet foregår på engelsk. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding.

Om Thore Husfeldt

Thore Husfeldt er forsker i teoretisk datalogi på IT-Universitetet i København og professor ved Universitetet i Lund. Hans forskning fokuserer på grundlæggende algoritmer. Ud over sin forskning er han en flittig samfundsdebattør og formidler af emner, der befinder sig i grænselandet mellem datalogi og samfund, blandt andet via podcasten Cast IT.

Om Olle Häggström

Olle Häggström er professor i matematisk statistik ved Chalmers Tekniske Universitet i Gøteborg, forsker ved Institute for Future Studies i Stockholm og medlem af Royal Swedish Academy of Sciences. Hans fremmeste forskningsresultater er inden for sandsynlighedsteori, men han har i de senere år i stigende grad fokuseret på studier i eksistentiel risiko. Han er en energisk populærvidenskabelig formidler og forfatter til fire bøger, senest Here Be Dragons: Science, Technology and the Future of Humanity (Oxford University Press, 2016).

---

ENGLISH:

AI: Are we heading for the apocalypse?

Are computers becoming smarter than us? And are we humans, as a consequence, in real danger of being destroyed by them? Join us for this The Danish Science Festival event and learn what is up and down in the debate about Artificial Intelligence.

We all know science fiction stories about computers that become intelligent and decide to eliminate humanity. But how realistic is that scenario really?

Technologists speak of singularity as the time when computer intelligence overtakes human comprehension - with dire consequences to follow. People like Stephen Hawking, Elon Musk and Bill Gates warn about the risk that technology gets out of our control and call for caution.

But how close are we to this happening – and is it even technically possible? How advanced is Artificial Intelligence today and what advantages and disadvantages does it offer in the short and long term?

Should we control the technological development in order to avoid hostile, super-intelligent computers in the future, or do such horror scenarios only block our view of more urgent problems?

At this Danish Science Festival event, we will weed out the myths and set the scene for an existential technology debate at the IT University of Copenhagen.

You will meet two researchers with widely differing views on the issue of Artificial Intelligence:

• Thore Husfeldt, Associate Professor at the IT University of Copenhagen and an expert in algorithms.

• Olle Häggström, Professor of mathematical statistics at Chalmers University of Technology and member of The Royal Swedish Academy of Sciences.

Moderator: Christiane Vejlø.

This event will be conducted in English. The event is free, but requires registration.

About Thore Husfeldt

Thore Husfeldt is a researcher within Theoretical Computer Science at IT University of Copenhagen and professor at Lund University. His research mainly focuses on basic algorithms. Besides his research, he is a keen public debater and a popularizer of topics on the intersection of computer science and society through his podcast, Cast IT.

About Olle Häggström

Olle Häggström is professor of mathematical statistics at Chalmers University of Technology in Gothenburg and a researcher at the Institute for Future Studies in Stockholm. He is also a member of the Royal Swedish Academy of Sciences. His main research qualifications are in probability theory, but in recent years he has put more effort into the study of existential risk. He is an energetic popularizer of science, and the author of four books, most recently "Here Be Dragons: Science, Technology and the Future of Humanity" (Oxford University Press, 2016).

Share with friends

Date and Time

Location

IT-Universitetet i København (Auditorium 1)

Rued Langgaards Vej 7

2300

Denmark

View Map

Save This Event

Event Saved