Kunstig intelligens i praksis

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Solheimsgaten 7c (inngang DnB)

5058 Bergen

Norway

View Map

Event description

Description

Kunstig intelligens i praksis

Kunstig intelligens er på full fart inn i samfunns- og næringslivet - men hva er egentlig kunstig intelligens og hvordan kan vi bruke teknologien praksis? Digitalisering og ny teknologi gir helt nye muligheter og stiller nye krav til organisasjoner og ledere. Store datamengder gir mulighet for bedre produkter og tjenester, kundetilpasning og prosesser. Men hvordan skal man omskape data til innsikt og intelligens slik at vi kan ta bedre beslutninger? Dette er noen av spørsmålene vi i samarbeid med Innovasjon Norge vil diskutere på seminaret “Kunstig intelligens i praksis”.

Velkommen til årets viktigste seminar om kunstig intelligens!Program

08.00 Registrering og frokost

08.30 – Velkommen ved Lise Falch-Monsen og Gøril Selvik

08.40 - “Verdien av kunstig intelligens fra et markeds- og samfunnsperspektiv Eirik Nordbø, Accenture Strategy

Kunstig intelligens er i vekstfasen i norsk økonomi, men mange «sitter på gjerdet» på venter på at teknologien skal bære frukter og ha en konkret påvirkning på egen bedrift og på norsk økonomi generelt. Hvordan vil teknologien påvirke norsk økonomi i tiden fremover og hvilke faktorer er avgjørende for at vi skal lykkes med kunstig intelligens i det norske markedet?

09.05 - Bedriftspresentasjon: Seasmart "Droner for big-data i havbruk" og Aqua Cloud "Å digitalisere en næring".

09.15 - “Hvordan ta bedre beslutninger med kunstig intelligens?” Vegard Kolbjørnsrud, BI og Accenture

Ledere og spesialister tar viktige beslutninger hver dag – beslutninger som påvirker virksomhetens risiko og lønnsomhet, kunders hverdag og pasienters helse. Utfordringen er at beslutningene våre er mer upresise enn vi tror. Det er her kunstig intelligens kan hjelpe oss. Vegard kommer til å dele innsikter fra et pågående forskningsprosjekt om hvilke beslutninger som egner seg for AI, hvilke gevinster det kan gi, hvilke barrierer som må overvinnes, samt praktiske eksempler.

09.50 - Bedriftspresentasjon: Deep Vision «AI for fiskemåling og –sortering» og Mjoll "Bruk av AI i videosøk- og produksjon»

10.20 - “Kunstig intelligens i praksis” workshop med Fabian Dietrichson og Martin Kowalik Gran fra Accenture

Forbered deg på noen spennende timer med et praktisk dypdykk i den kunstige intelligensens verden. Målet er å gi en introduksjon til ulike former for kunstig intelligens samt å gi deltakerne noen knagger for hvordan man kan identifisere bruksområder for teknologien innenfor egen organisasjon. Vi gjør også praktiske øvelser med bruk av testdata for å understøtte poenger.

Det er på tide å ta den kunstige intelligensen ned fra hype-hylla og bli litt skitten på fingrene!

1215 – Lunsj og mingling

1300 – Slutt


Eirik Nordbø

Eirik Nordbø leder Accentures satsning på kunstig intelligens og hjelper bedrifter på tvers av ulike bransjer med å utforske nye forretningsområder ved bruk av teknologi og digitalisering. Eirik har mer enn 15 års erfaring fra strategi, finans, teknologi og ledelse, og er særlig opptatt av hvordan ny teknologi kan bidra til økonomisk vekst for virksomheter og verdiskapning for samfunnet. Han er også opptatt av hvordan samspillet mellom mennesker, teknologi og prosesser påvirkes ved innføring av ny teknologi som kunstig intelligens – samt hvilke krav ny teknologi stiller til kompetanse og organisasjon. Eirik har en mastergrad i industriell økonomi og teknologistyring fra NTNU.


Vegard Kolbjørnsrud

Vegard Kolbjørnsrud er postdoktor i strategi ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker i Accenture. Han forsker og underviser innen strategi, nye organisasjonsformer, digitalisering og kunstig intelligens. Vegard har nylig publisert i tidsskrift som Harvard Business Review, Strategic Organization og Strategy & Leadership og forskningen hans har blitt dekket i bl.a. Forbes, Aftenposten, Dagens Næringsliv, NRK, and Kapital. Han er mye brukt taler på konferanser og seminarer i næringslivet og akademia i inn- og utland. Vegard er PhD, MSc og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har 16 års erfaring som strategikonsulent.


Martin Kowalik Gran

Martin Kowalik Gran har bakgrunn som dataingeniør fra HSN og kognitiv psykologi fra UIO. Han jobber i dag med kunstig intelligens i Accenture Technology. Martin interesserer seg for hvordan smarte algoritmer kan bidra til å forbedre menneskelige beslutningsprosesser, samt de etiske utfordringene knyttet til dette.


Fabian Sødal Dietrichson

Fabian Sødal Dietrichson har en mastergrad i teknisk kybernetikk og robotikk fra NTNU og har spesialisert seg i autonome systemer. Nå jobber han som AI-utvikler i Accenture Technology. Fabian bidrar i etableringen av en AI-avdeling i Accenture Technology kalt Liquid Studio. Her jobber han i hovedsak med å utarbeide og utforske business-caser hos kunder som kan løses med AI-teknologier.

Date and Time

Location

Solheimsgaten 7c (inngang DnB)

5058 Bergen

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved