kr2,750

Kunsten å måle innovasjon

Actions and Detail Panel

kr2,750

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Er du blant de som tror at innovasjon ikke kan måles? Identifiser din virksomhets vekstpotensial ved å delta på workshop!

About this Event

Virksomheter med ledere som måler innovasjonsaktivitetene, kan innovere mer effektivt og oppnå langt bedre resultater. Et godt innovasjonsledelsesystem inkluderer både relevante mål, en strategi som er klart kommunisert og tilgjengelige ressurser vi kan trekke på for å oppnå de tiltenkte resultatene.

Et slikt system legger grunnlaget for:

• økt vekst og konkurranseevne

• reduserte kostnader & økt ressurseffektivitet

• forbedret bærekraft og raskere fornyelse av dagens produktportefølje

• forbedret omdømme og verdsettelse

• økt evne til å håndtere VUKA-utfordringene

• økt evne til å tiltrekke seg talenter, kunder, partnere og ny kapital

• forenklet etterlevelse av viktige forskrifter og andre krav.

Et godt innovasjonsledelsesystem med gode måleparametre bidrar derfor til å øke innovasjonskraften – og vil gi deg og dine kollegaer et realt innovasjonsløft.

Vi skal derfor se nærmere på 15 verktøy og metoder som medlemmene i Open Innovation Lab of Norway har plukket ut som de beste.

Det å drastisk forbedre innovasjonsresultatene er IKKE forbeholdt noen få heldige. Effekten kan hentes ut av deg og din virksomhet, ja, av alle som deltar og tar de nødvendige grep.

Foredragsholder - Truls Berg

Truls Berg er grunnleggeren og leder av Open Innovation Lab of Norway som samler 42 av Norges mest innovative virksomheter. Han har tidligere vært styreleder i den norske Dataforening og har vært med å starte over 10 virksomheter med til sammen 1200 arbeidsplasser. Han innehar en rekke styreverv, har skrevet tre bøker og er en hyppig brukt foredragsholder og fast kronikør i Computerworld.

Han leder også Standard Norges standardiseringskomité for Innovasjonsledelse.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved