Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 90 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 10

Izlagači: Tatjana Petrač i Nedica Janković

Opis događaja:

Kako je vizija Udruge Šokačka grana Osijek biti prepoznati kao predvodnici u očuvanju kulturnog identiteta kroz aktivno sudjelovanje u kreiranju kulturne i kreativne strategije razvoja pa tako i kružne ekonomije, Udruga vrlo uspješno surađuje s Trgovačkom i komercijalnom školom: „ Davor Milas" Osijek.
Upravo su ti zajednički interesi urodili suradnjom u promicanju ekološke svijesti i značenju kružne ekonomije kao imperativu opstanka.
Svrha radionice je razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja, te spoznaja da u kružnoj ekonomiji leži veliki potencijal za gospodarski rast i kreiranje novih radnih mjesta.
Cilj ove radionice je podizati razinu svijesti pojedinaca i zahjednice o važnosti kulturne baštine i njenom održivom korištenju.

RADIONICE I PREDAVANJE ( ukupno 90 min.)
1. IZRADA KUGLICA OD VUNE NA VILICU I PREKO KARTONA - tzv. gombice ( postoji marama gombara).
2. RECIKLAŽA STAKLENKI U VAZICE, RECIKLAŽA LIMENKI OD KAVE SA ŠPAGOM, PERLAMA I CVIJEĆEM (ukoliko se nešto iskorištava ne znači da mu se ne može dati novo ruho).
3. VREĆICE OD STARIH TRAPERICA ŠIVANJEM I ŠLJOKICAMA (po uzoru na nekadašnju izradu od starih velikih vreća izrada malih vrećica za domaćinstvo brašno i žitarice, samo u modernoj verziji).
4. TKANJE PREKO OKVIRA ZA SLIKE (upoznavanje s tehnikom tkanja npr. Krpara ili vunicom).

Sektor kreativne industrije: Baština – muzeji, knjižnice, arhivi

Programski sadržaj namijenjen je: svim zainteresiranim posjetiteljima

Životopis:

Tatjana Petrač je rođena 6. lipnja 1966.g. gdje je i završila Ekonomski fakultet.U lipnju 2015. završila je poslijediplomski specijalistički studij MARKETING POSEBNIH PODRUČJA, te stekla akademski naziv sveučilišna specijalistica marketinga posebnih područja.Od samog početka sudjeluje u radu Kreativne riznice organizacijom radionica i kao predavač na zadanu temu. Članica je udruge Šokačka grana Osijek i aktivno sudjeluje u organizaciji događaja budući da je baština također jedan segment kulturne i kreativne industrije te obogaćuje turističku ponudu. Smatra kako u kulturnom menadžmentu ima puno potencijala za nova radna mjesta. Trenutno angažirana na promociji strukovnog obrazovanja na projektu Worldskills Croatia.

NEDICA JANKOVIĆ, mag. iur, radi kao inspektor u Državnom inspektoratu, radila je i u privatnom i u društvenom sektoru. Član Udruge Šokačka grana Osijek, od prvih dana, trenutno član Odbora, sudjelovala u donošenju Statuta udruge, te izradila etički kodeks udruge. Prva predsjednica Suda časti u udruzi, aktivna u skupljanju nematerijalne baštine i promicanju tradicije šokaštva.

Sponzor događaja:

Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved