Free

KROKI - Kom och teckna!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

THINK Open Space

11 Bredgatan

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Event description
Teckna kroki i amfi-sittning med Ingela Dahlgren!

About this Event

KOSTNAD: 100 KR

Att teckna kroki är en bra grund och träning för all konstnärlighet. Under 2 timmar har vi full fokus på att teckna av människokroppen. Vi tränar upp förmågan att se form, volym och proportion då vi tecknar av nakenmodellens skiftande ställningar under 30 sekunders- till 10 minutersintervaller. I halvlek tar vi en kaffe-eller tépaus på ca 15 minuter.

Den här gången håller vi till på Mindpark Helsingborg där det finns möjlighet till många deltagare i en amfi-sittning.

Du tar själv med dig kol, blyerts eller krita samt ett stort block (gärna A3). Ta gärna även med ett hårt underlag tex kartong- eller tunn träskiva att ha i knäet, eftersom vi är sittande utan bord eller staffli. Oftast räcker det med blockets hårda bakstycke.

Anmälan krävs och antalet platser är begränsade, det är först till kvarn som gäller. Fika och lättare förtäring finns att köpa i kafét på plats.

Det här är ingen lärarledd kroki dvs det är ingen undervisning med personlig handledning. Det är istället självständigt, utforskande - och jätteroligt! Du är välkommen oavsett om du är nybörjare eller van vid att teckna kroki.

Kostnad: 100 kr (betalas med Swish på plats). Vid ev. överskott skänks pengarna till Världsnaturfonden.

Om du har frågor går det bra att maila Ingela Dahlgren, Art Creation som arrangerar kvällens krokitillfälle på ingela@dahlgren.net

Varmt välkommen till en unik kväll!

-----------------------------------------------------

Model sketching is a good foundation and training for all artistry. For 2 hours we have full focus on drawing the human body. We train the ability to see shape, volume and proportion as we draw from the nude model's changing positions over 30 seconds to 10-minute intervals. In the middle, we take a coffee or tea break in about 15 minutes.

This time we are at Mindpark Helsingborg where there is the opportunity for many participants in an amphitheatre seating.

You bring your own charcoal, pencil or chalk and a large block (preferably A3). Please also bring a hard surface such as cardboard or thin wooden board to the knee, because we are sitting without a table or easel. Usually, the hardback of the block is enough.

Registration is required and the number of seats is limited. Coffee/tea and lighter food are available to purchase in the café.

This is not a teacher-led model sketching session, ie there is no teaching with personal guidance. Instead, it is independent, exploratory - and very fun! You are welcome whether you are a beginner or used to drawing sketching.

Price: 100 SEK (you can pay with Swish on site). If any profit it will be donated to Världsnaturfonden.

If you have any questions, feel free to send an email to Ingela Dahlgren, Art Creation, who arranges this event at ingela@dahlgren.net

A warm welcome to a unique evening!

Share with friends

Date and Time

Location

THINK Open Space

11 Bredgatan

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved