€630.80

Kompleksnejši izvedeni finančni instrumenti

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Best Western Premier Hotel Lovec

6 Ljubljanska cesta

4260 Bled

Slovenia

View Map

Event description
Poleg osnovnih izvedenih finančnih instrumentov uporabljajo banke in nekatera podjetja tudi kompleksnejše finančne instrumente.

About this Event

Cilj seminarja

Cilj seminarja Kompleksnejši izvedeni finančni instrumenti je poglobiti teoretična znanja in izmenjati praktične izkušnje glede optimalne uporabe posameznih izvedenih finančnih instrumentov, hkrati pa to znanje nadgraditi z raznimi podvrstami enostavnih instrumentov.

Cenejše elektronske prijave sprejemamo na naši spletni strani.

Vsebina seminarja

– Valutni izvedeni finančni instrumenti

– Valutna terminska pogodba

– Opcije in opcijske kombinacije

– Volatilnost in trgovanje z volatilnostjo

– Dinamično zavarovanje

– Obrestni izvedeni finančni instrumenti

– Podvrste zamenjave obrestnih mer

– Obrestna terminska pogodba

– Medvalutna zamenjava obrestnih mer

– Eksotične opcije

– Strukturirani instrumenti

– Osnove kreditnih izvedenih finančnih instrumentov

– Poglobljeni primeri uporabe izvedenih instrumentov v praksi

Način dela

Poleg nadaljevanja in poglabljanja teorije posameznih izvedenih finančnih instrumentov iz prvega seminarja bodo na tem izobraževanju predstavljene različne podvrste oziroma pojavne oblike posameznega izvedenega finančnega instrumenta prve generacije. Poleg tega bodo predstavljeni tudi strukturirani instrumenti, opcijske kombinacije in instrumenti druge generacije.

Praktični primeri bodo še bolj poglobljeni ter primerni za tiste, ki pogosto trgujejo ali uporabljajo instrumente za ščitenje svojih pozicij. Zaradi uporabe praktičnih primerov in vaj naj imajo slušatelji s seboj finančni kalkulator (HP 17B ali podoben).

Seminar je namenjen:

– bančnikom in finančnikom, ki se aktivneje oziroma vsakodnevno srečujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti

– trgovcem, ki vsakodnevno trgujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti

– kontroli trgovanja

– finančnikom, ki se ukvarjajo z upravljanjem z bilanco bank in podjetij

– zakladnikom

– komercialistom privatnega bančništva

– skrbnikom podjetij, ki ponujajo najbolj sofisticirane bančne produkte

– strokovnim delavcem s področja računovodstva in upravljanja s tveganji

Share with friends

Date and Time

Location

Best Western Premier Hotel Lovec

6 Ljubljanska cesta

4260 Bled

Slovenia

View Map

Save This Event

Event Saved