Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Kommunerna, förutsättningarna och framtiden

Skellefteå kommun

Thursday, November 16, 2017 at 12:00 PM - Friday, November 17, 2017 at 12:00 PM (CET)

Kommunerna, förutsättningarna och framtiden

Ticket Information

Type End Quantity
Föranmälan Ended Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Kommunerna, förutsättningarna och framtiden

Event Details

Välkommen till en konferens som fokuserar på hur kommuner med liknande behov kan bli bättre och tydligare i rollerna som ägare, kravställare eller dialogpartner. Konferensen tar sin utgångspunkt i de enskilda kommunernas förutsättningar och syftar till att fördjupa samverkan och dialog i relevanta sak- och intresseområden.

"Kommunerna, förutsättningarna och framtiden" är namnet på en konferensserie som vill belysa de förutsättningar som finns utanför norra Sveriges städer och större tätorter ur ett möjlighets- och framtidsperspektiv.

Tema 2017:
Passar framtidens möjligheter i gårdagens strukturer?
• Hur ser kommunerna på statlig närvaro i framtiden?
• Morgondagens kommunala ansvar och förutsättningar?
• Bygga utanför städerna – vem gör vad och hur ser verktygslådan ut?
• Pratar vi om ens om samma sak - landsbygd, glesbygd, Norrland, norra Sverige? 

Konferensen är en lunch-lunch konferens där olika teman och block kommer att följas av samtal och paneldiskussioner. Konferensen och dess innehåll har en röd tråd där förhoppningen är att deltagarna under avslutningsseminariet kan identi era frågor och ytterligare konkretisera former för samverkan. 

Externa gäster:

Britta Leijon, förbundsordförande fackförbundet ST
Sverker Lindblad, Regeringskansliet, huvudsekreterare; Kommunutredningen
Terese Bengard, VD, Hela Sverige ska leva 

Tid:
16-17 november 2017.
Konferensen inleds med lunch från 12.00 den 16 november och avslutas med lunch 17 november.

Målgrupper:
Ledande kommunala politiker och tjänstepersoner från i norra Sverige, intresseorganisationer

Boende:
Olika typer av boendealternativ finns förbokade på Stiftsgården. Kontakta oss för mer information.  

Information och anmälan:
För mer information gällande program, logistik eller bokning vänligen kontakta:
Nicke Lundmark  nicke.lundmark@wdo.se alt. 0705105101 alt
Linda Burlin, linda.burlin@skelleftea.se
, alt. 0910-734602.

Sista anmälningsdag 15 oktober.

Reservation för eventuella ändringar i programmet
 

Have questions about Kommunerna, förutsättningarna och framtiden? Contact Skellefteå kommun

Save This Event

Event Saved

When & Where


Stiftsgarden Konferens & Hotell Skelleftea
25 Brännavägen
931 44 Skellefteå
Sweden

Thursday, November 16, 2017 at 12:00 PM - Friday, November 17, 2017 at 12:00 PM (CET)


  Add to my calendar

Organizer

Skellefteå kommun

Bakgrund
Regionalpolitiken är fundamentet i det nationella och europeiska samverkansarbetet. I många fall är det ett väl fungerande verktyg som ser till helheter och skapar gemensamma fördelar i den globala konkurrensen om medborgare och verksamheter. Inom vissa sakområden missgynnar regionalpolitikens övergripande perspektiv dock de förutsättningar som finns utanför norra Sveriges städer och större tätorter.

I syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling i frågor som berör denna typ av geografier har vi startat upp en samverkansplattform som tar sin utgångspunkt i potentialen hos den kommunala nivån i det aktuella området. 

Det finns olika befintliga forum för olika frågeställningar men vi uppfattar ett behov av att fokusera på den kommunala nivåns frågeställningar och förutsättningar ur ett systemperspektiv.  Vår långsiktiga ambition är följande - om vi som kommuner kan bli bättre på att samordna våra behov, viljor och resurser kan vi bli ännu bättre och tydligare i våra enskilda och gemensamma relationer med den regionala, nationella och europeiska nivån.

Målsättningen är att vi i vår kommunala roll kan dra nytta av varandra och våra olika och gemensamma förutsättningar i syfte att kunna bli bättre och tydligare i våra roller som ägare, kravställare eller dialogpartner.

Om samverkansplattformen
Vi ser initialt samverkan inom gemensam kunskapsinhämtning samt upprättande av icke-traditionella forum för dialog över geografiska gränser. Inledningsvis kommer detta att ske genom ett treårigt partnerskap som kommer att bestå av upprättande av kunskap för olika områden. Partnerskapet kommer varje år att genomföra en gemensam aktivitet i form av en konferens/forum med riktade teman baserat på gemensamma behov och önskemål.
Målsättning är att dessa möten skall ambulera och variera i form utifrån partnerskapets utveckling och förutsättningar.

Vår målbild är att samverkan skall fokusera på det kommunala perspektivet och kommunernas potential. Vi har för enkelhetens skull valt att kalla samverkansplattformen för ”Kommunerna, förutsättningarna och framtiden”. Alla kommuner som ser behov av en bredare kommunal dialog är välkomna att delta.

Samarbete och partnerskap
Då många av de frågor som kommer att beröras ligger mellan sektorer och intressentområden ser vi möjligheter i att hitta partners som på olika sätt kan tillföra kunskap eller på olika sätt kan bidra till att lyfta området. Kontakta oss gärna för mer information.

  Contact the Organizer
Kommunerna, förutsättningarna och framtiden
Things to do in Skellefte

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.