Free

Kom igång med det digitala stödet för kartläggning och rapportering!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tesla, Lindholmen Science Park

Lindholmspiren 5

402 78 Gothenburg

Sweden

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


Lär dig mer om hur det digitala ledningssystemet Worldfavor kan underlätta kartläggningen och rapporteringen av er hållbarhetsdata. Varmt välkommen på en praktisk genomgång av de verktyg som finns tillgängliga på er medlemssida på csrvastsverige.se!


Worldfavor är ett digitalt ledningssystem för kartläggning och kommunikation av hållbarhetsarbete och ingår i medlemskapet i CSR Västsverige. Systemet ger stöd för att föreningens medlemmar ska kunna arbeta i linje med den internationella standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000, Global Reporting Initiative Standards, Globala målen för en hållbar utveckling samt CSR Västsveriges Ansvarsinitiativ. Worldfavor tillhandahåller ett metodiskt och systematiskt sätt att arbeta med och få hjälp med att bedöma olika hållbarhetsaspekters relevans.


Varför ska vi börja arbeta med ett digitalt stöd? Det finns flera fördelar:

  • Hela CSR Västsveriges digitala medlemsstöd finns i plattformen

  • Kontaktpersonerna för medlemskapet i CSR Västsverige kan bjuda in obegränsat antal användare från sin egen verksamhet till de digitala verktygen. Det gör det möjligt att effektivt delegera arbetet mellan kollegor

  • Det går att göra en relevansanalys för er hållbarhetspåverkan direkt i verktyget!


När: 28 november, 08.30-11.15

Var: Tesla, Lindholmen science park, Göteborg

Anmälan: Senast den 21 november

Frågor: Anna Simmons, anna@csrvastsverige.se, 076 834 36 58


Varmt välkommen!

Share with friends

Date and Time

Location

Tesla, Lindholmen Science Park

Lindholmspiren 5

402 78 Gothenburg

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved