Knjižnica u krugu informacija - radionica za kreativno rudarenje

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 90 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 11

Izlagači: Jasminka Mihaljević, Mirna Šušak Lukačević, Ivana Šuvak-Pirić, Sanda Hasenay

Opis događaja: Radionica je namijenjena studentima, doktorandima, nastavnicima, znanstvenicima i knjižničarima. U prvom dijelu će se prikazati vrste usluga koje visokoškolski knjižničari pružaju svojim korisnicima te način na koji se provodi edukacija. Polaznici radionice naučit će se snalaziti u pretraživanju domaćih i stranih kataloga, baza podataka i ostalih informacijskih izvora. U drugom dijelu prikazati će se značajke bibliometrijskih pokazatelja. Polaznici će pretraživati indeksiranost i citiranost u WOS-u i SOPUS-u, kao i citiranost uz pomoć sekundarnih podataka. Pokazat će se način odabira najkvalitetnijih znanstvenih časopisa visokog faktora odjeka (Impact Factor- IF) i kvartila (Quartile Q1 – Q4) za određeni časopis i područje istraživanja te kako prepoznati tzv. predatorske časopise.

Sektor kreativne industrije: Baština – muzeji, knjižnice, arhivi

Programski sadržaj namijenjen je: Studenti, Građani, Predstavnici institucija, znanstvenici, knjižničari

Životopis:

Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, položila stručni ispit za diplomiranog knjižničara, izabrana u stručno zvanje viši knjižničar. Radila u GISKO, Slavonskoj banci, Hypo banci. Zaposlena od 2011. u knjižnici Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Izvršna je urednica časopisa Ekonomski vjesnik. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim konferencijama i objavljuje stručne i znanstvene radove iz područja knjižničarstva i ekonomije. Članica Komisije za visokoškolske knjižnice Hrvatskoga knjižničarskoga društva i Komisije za javno zagovaranje Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema.

Diplomirala na Odjelu za matematiku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te stekla stručno zvanje profesora matematike i informatike. Na Filozofskom fakultetu u Osijeku, Odsjek za informacijske znanosti, završila studij knjižničarstva i stekla zvanje diplomirani knjižničar. Položila je stručni ispit za diplomiranog knjižničara. Od 2002. zaposlena na Odjelu za matematiku na radnom mjestu voditeljice knjižnice. Koautorica je više stručnih radova iz knjižničarstva, sudjeluje na domaćim stručnim skupovima posterskim izlaganjima. Aktivna članica Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema.

Diplomirala na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, a od 2001. godine zaposlena u knjižnici Fakulteta. Diplomirala knjižničarstvo na Filozofskom fakultetu u Osijeku, položila stručni ispit iz knjižničarstva 2004. U koautorstvu i samostalno objavila više stručnih radova u domaćim časopisima i sudjelovala na domaćim stručnim skupovima posterskim izlaganjima. 2017. godine dodijeljeno joj je zvanje viši knjižničar. Aktivna članica Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema.

Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, završila i studij knjižničarstva na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Od 2000. godine radi u knjižnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. 2003. položila je stručni ispit za stručno zvanje diplomirani knjižničar, 2011. godine dodijeljeno joj je zvanje višeg knjižničara te 2016. godine zvanje knjižničnog savjetnika. Kao autor/koautor objavila je 11 stručnih radova te ja sudjelovala na više kongresa. Područje stručnog interesa je knjižničarstvo i bibliometrija. Dobitnica povelje "Marija Malbaša" .Aktivna članica Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema.

Sponzor događaja:


Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved