Free

Kişisel Verilerin Korunmasında Yerli Çözümler

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Boğaziçi Üniversitesi

20 BÜ Güney Kampüsü

Istanbul, İstanbul 34342

Turkey

View Map

Event description

Description

BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi) ve E-SAFE ülkemizin gündeminde olan Kişisel Verilerin Korunması Kanununa odaklanıyor ve bu çerçevede Kişisel Verileri Koruma Kurulu teşrifleri yanı sıra yerli üreticileri, akademiyi ve kamuyu bir araya getiriyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi bünyesinde kurulmuş olan BÜSİBER akademik bakış açısıyla siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konusunda bir farkındalık oluşturmak ve bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Siber dünya var oldukça siber güvenlikte var olacaktır. Sentez Medya olarak siber güvenlik etkinliklerinde edindiğimiz uluslararası tecrübeyi ülkemize taşıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Siber Güvenlik Zirvesi’dir.


Share with friends

Date and Time

Location

Boğaziçi Üniversitesi

20 BÜ Güney Kampüsü

Istanbul, İstanbul 34342

Turkey

View Map

Save This Event

Event Saved