Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında - Webinar

Sales Have Ended

Registrations are closed
Kayıt Olmak İçin Süreniz Doldu!

Event Information

Share this event

Date and Time

Sales Have Ended

Registrations are closed
Kayıt Olmak İçin Süreniz Doldu!
Event description

Description

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Webinar

KVKK, gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasını amaçlayan bir kanundur. Kişisel verileriniz Anayasal anlamda korunmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği uyum sürecinin bir gerekliliği olarak bu Kanun Nisan 2016’da yürürlüğe girmiştir. Kanunun bir gerekliliği olarak, yürürlüğe girdikten altı ay sonra devlet denetleyici kuruluş olarak Veri Koruma Kurulu’nu oluşturmuş ve Ekim ayı itibariyle kişisel verilerimiz Kanun kapsamında korunmaya başlamıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 Ekim ayı itibariyle Veri Koruma Kurulu’nun kurulması ile uygulanabilir hale geldi. Kanun kişisel veri tutmakta olan şirketlere ciddi sorumluluklar ve yükümlülükler ve kanuna uyulmaması halinde hapis ve 1.000.000 TL’ye varan idari para cezaları gibi ağır yaptırımlar getiriyor.

Peki KVKK kapsamında kişisel verileri güvenli hale getiriyor muyuz? Bu noktada yaptırımlar nelerdir? Gereksinimlerinizi biliyor musunuz? Bu ve benzeri birçok soruya KVKK Webinarımızda Av. Özge Demirel ile cevap veriyor olacağız.

Date and Time

Save This Event

Event Saved