Sales Ended

KIERTOTALOUDEN IDEAKILPAILU OPISKELIJOILLE - 24h Circular Challenge

Sales Have Ended

Registrations are closed
Kiitos ilmoittautumisesta ja tervetuloa mukaan! Taustatietoja ja sytykkeitä ideoinnin vauhdittamiseksi lähetetään kilpailuryhmille noin viikkoa ennen kilpailua. Huomioitavaa: - Kilpailutiimeillä on mahdollista yöpyä Kampusklubin tiloissa. Tratta järjestää myös muita yöpymispaikkoja osallistujille. Oma makuupussi/makuualusta mukaan! Kilpailijoille on tarjolla syötävää ja juotavaa kilpailun aikana. - Jos tulee kysymyksiä ja/tai kommentteja, ole yhteydessä: info@corelab.fi

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Kampusareena

7 Korkeakoulunkatu

33720 Tampere

Finland

View Map

Friends Who Are Going

Sales Have Ended

Registrations are closed
Kiitos ilmoittautumisesta ja tervetuloa mukaan! Taustatietoja ja sytykkeitä ideoinnin vauhdittamiseksi lähetetään kilpailuryhmille noin viikkoa ennen kilpailua. Huomioitavaa: - Kilpailutiimeillä on mahdollista yöpyä Kampusklubin tiloissa. Tratta järjestää myös muita yöpymispaikkoja osallistujille. Oma makuupussi/makuualusta mukaan! Kilpailijoille on tarjolla syötävää ja juotavaa kilpailun aikana. - Jos tulee kysymyksiä ja/tai kommentteja, ole yhteydessä: info@corelab.fi
Event description

Description

Tule ideoimaan kavereidesi kanssa uusia innovaatioita rakennetun ympäristön resurssitehokkuuden parantamiseksi. Parhaille ideoille luvassa 1000 euroa sekä tukea idean jatkokehittämiseen ja kaupallistamiseen!

Tampereen teknillisen yliopiston avoin yhteiskehittämisalusta CORELAB järjestää opiskelijoille kiertotalouden ideakilpailun 24h Circular Challengen 20.-21.9.2017. Ideakilpailun tavoitteena on kiertotalousajatteluun perustuvien uusien innovaatioiden ja ratkaisujen kehittäminen kiinteistö- ja rakennusalalle. TTY:n rakennustuotanto- ja talouden ainejärjestö Tratta huolehtii osallistujien viihtyvyydestä ja parhaista bileistä.

KILPAILUKATEGORIAT

Ideakilpailun tavoitteena on edistää kiertotalousajatteluun perustuvien uusien innovaatioiden ja ratkaisujen syntymistä kiinteistö- ja rakennusalalle. Nyt haetaan tuoreita ideoita ja uusia näkökulmia alan resurssitehokkuuden parantamiseen.

Kilpailuryhmät voivat valita kumpaan kahdesta kilpailukategoriasta osallistuvat:

1) Rakentamisen resurssitehokkuuden parantaminen

Tässä kategoriassa pyritään löytämään ratkaisuja siihen, miten rakennusten purkujätteitä ja uudisrakentamisen rakennusjätteiden määrää voidaan vähentää ja miten niiden uusiokäyttöä voidaan tehostaa. Ennen kaikkea pyritään löytämään liiketoiminnallisia innovaatioita, joilla rakennusjätteistä saadaan kannattavaa liiketoimintaa. Kyseessä voi olla vaikkapa digitaalinen palvelu, jonka avulla voidaan kierrättää tehokkaammin uusiokäyttöön kelpaavaa rakennusjätettä.

2) Tyhjien toimistotilojen uudet ratkaisut

Tässä kategoriassa pyritään löytämään uusia ratkaisuja tyhjien toimistotilojen ongelmiin. Millaisia uusiokäyttöratkaisuja näille tiloille voidaan löytää - kaikkia toimistotiloja ei voida muuttaa asunnoiksikaan. Miten tyhjiä tiloja voidaan hyödyntää liiketaloudellisesti kannattavasti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti? Voiko esim. purkaminen olla paras ratkaisu kestävän kehityksen kannalta ja liiketaloudellisesti kannattavaa.

Kilpailuehdotuksiksi toivotaan rohkeita avauksia, joissa yhdistetään monialaista osaamista. Parhaat ideat palkitaan ja tiimit saavat toteutusvaiheessa kehitystukea. Jaossa on myös rahoitusta ratkaisujen pilotointivaiheeseen. Ehdotusten arvioinnissa arvostamme ”out of the box” -ajattelua, kokeilukulttuurin edistämistä sekä kokeilujen ja uusien toimintatapojen skaalautuvuutta.

LISÄTIETOA

Kilpailun tuomaristo koostuu Sitran ja yritysten edustajista. Kilpailuryhmät valitsevat itse kolme parasta ehdotusta pitchaus-tilaisuuteen ja tuomaristo valitsee kummassakin kategoriassa voittajaehdotuksen.

TTY:n rakennustuotanto- ja talouden ainejärjestö Tratta vastaa tilaisuuden käytännön järjestelyistä ja parhaista Vappubileistä kilpailun jälkeen!

Kilpailupaikka: TTY:n kampusareena 5. kerros Kampusklubi, osoite Korkeakoulunkatu 7

TÄRKEÄTÄ KISAAJILLE

Ehdotuksessa pitää näkyä selkeästi tavoitteet

- Mihin idealla pyritään?

- Mikä on ratkaisu ja sen vaikuttavuus?

- Mihin ratkaisun liiketoiminta ja ansaintalogiikka perustuvat?

- Miksi ratkaisu on osa kiertotaloutta ja miten se tukee kestävää kehitystä?

Ratkaisun esittelyssä kilpailuryhmät voivat hyödyntää esimerkiksi Lean Canvasta. Toivomme ehdotuksiin rohkeutta – kannustamme rikkomaan rajoja, siirtymään siilojen välillä ja murtamaan esteitä. Miten voimme rakentaa resurssitehokkaammin ja millaisilla keinoilla hukkatilasta päästään eroon?

Taustatietoja ja sytykkeitä ideoinnin vauhdittamiseksi lähetetään kilpailuryhmille noin viikkoa ennen kilpailua. Ideakuulutuksen säännöt.

Parhaiden ideoiden työstäminen jatkuu eteenpäin yhteistyössä Sitran ja yritysten kanssa. Tässä on mainio tilaisuus perustaa kavereiden kanssa oma startup -yritys tai markkinoida omaa osaamistaan yrityksille.

Suunnitelmissa on järjestää kolme eri työskentelyjaksoa vuoden 2017 aikana. Voittajatiimin lisäksi näihin tilaisuuksiin kutsutaan myös muut kilpailussa ansioituneet joukkueet. Tavoitteenamme on edistää kilpailun nimen mukaisesti liiketoimintaa kiertotalouden alalla.

Kilpailutiimeillä on mahdollista yöpyä Kampusklubin tiloissa. Tratta järjestää myös muita yöpymispaikkoja osallistujille. Oma makuupussi/makuualusta mukaan! Kilpailijoille on tarjolla syötävää ja juotavaa kilpailun aikana.

Jos tulee kysymyksiä ja/tai kommentteja, ole yhteydessä: info@corelab.fi

Share with friends

Date and Time

Location

Kampusareena

7 Korkeakoulunkatu

33720 Tampere

Finland

View Map

Save This Event

Event Saved