Free

Kickstartweekend Kampen 27 en 28 oktober 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Clubgebouw IJsclub V.Z.O.D. Kampen

Beneluxweg 88

8264 DX Kampen

Netherlands

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

ENGLISH BELOW - Vertaling Engels Nederlands

Dit kickstartweekend wordt verzorgd door internationale studenten van de PLS uit Denemarken en de Pioneer Training School uit Nederland.

Het clubhuis van de IJsclub VZOD in Kampen beschikt over een mooie grote ruimte waar maximaal 100 mensen in kunnen, dus je bent van harte uitgenodigd om te komen en vrienden / bekenden mee te nemen.

Je zult worden getraind en geactiveerd om in geloof uit te stappen: de zieken te genezen, het evangelie te prediken, om te dopen in water en in de Heilige Geest en om discipelen te maken. Je krijgt goed onderbouwd bijbels onderwijs en je leert dit zelf in praktijk te brengen door in kleine groepen de straat op te gaan, waarbij een ervaren trainer met je mee gaat om je een kickstart te geven.

Tip: bekijk voor je komt onze gratis documentaire: The Last Reformation - The Beginning

In Handelingen lezen we dat God gewone mensen gebruikt om buitengewone dingen te doen. De eerste gemeente groeide snel en gelovigen waren vol van de Heilige Geest. De discipelen predikten, genazen, bevrijdden en doopten mensen in water en in de Heilige Geest. De apostel Paulus benadrukt het belang van het handelen in (bovennatuurlijke) kracht: "Het bericht dat ik verkondigde, overtuigde niet met wijsheid, maar bewees zich door de kracht der Geest, want uw geloof moest niet op de menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God". '(1 Kor 2: 4-5, NBV). Dit was toen het normale leven voor een discipel van Jezus Christus. Is deze manier van leven ook voor vandaag? Zijn wij als discipelen van Jezus nog steeds geroepen om dezelfde "Handelingen" te doen? Ja!

PROGRAMMA: Ons seminar is een praktische opleiding van 2 dagen over discipelschap en bestaat uit diverse belangrijke onderwerpen over discipelschap. Onderdeel van het programma is ook dat we de straat op gaan om zieken te genezen en het evangelie te verkondigen, onder toezicht van teamleden en studenten van de Laatste Reformatie / De Laatste Hervorming.

Wij moedigen u aan om alle 2 dagen te komen, zodat u niets van de opleiding zult missen en voldoende ervaring opdoet. Reserveer hiervoor 2 tickets (vrijdag en zaterdag)!
Het programma is als volgt:

Vrijdag:
10:00: Onderwijs
12:30: Lunch (niet inbegrepen)
14:00: Straatevangelie
19:00: Onderwijs, getuigenissen en open bijeenkomst (einde ronde 22:00 uur)

Zaterdag:
10:00: Onderwijs
12:30: Lunch (niet inbegrepen)
14:00: Doop en straatevangelie
19:00: Onderwijs, getuigenissen en open bijeenkomst (einde rond 22:00 uur0


Koffie/thee/lunch/diner

Koffie/thee/lunch en diner zijn niet inbegrepen. Koffie en thee zijn beschikbaar tegen een kleine vergoeding en ook is er een mogelijkheid om je lunch tegen een kleine vergoeding af te nemen op de locatie. Voor dinermogelijkheden verwijzen wij je graag naar diverse horeca-gelegenheden in de directe omgeving. Natuurlijk ben je vrij om zelf eten mee te nemen!

Mocht je verhinderd zijn, wil je dat z.s.m. aangeven? We hebben beperkte ruimte beschikbaar en willen dan graag je plaats aan iemand anders geven.

Heb je vragen? stuur ons een email: kickstartnederland@gmail.com


ENGLISH

This kickstart weekend is provided by students of the PLS from Denmarkt and the Pioneer Training School from the Netherlands.

In Kampen we have a nice building so you're invited to come and bring friends and acquaintances. You will be trained and activated (kickstarted) to step out in faith to heal the sick, preach the gospel, be baptized in water and in the Holy Spirit, and become disciples. You will receive well-founded biblical teaching and you will learn to put it into practice in small groups that go out on the street where a trainer will go with you to give you a 'kickstart'.
Tip: watch the documentary of the Last Reformation "The Beginning"
This is the link of the movie In Acts we read that God uses ordinary people to do extraordinary things. The church grew rapidly and believers were filled with the Holy Spirit. The disciples preached, healed, freed and baptized people in water and the Holy Spirit. The apostle Paul emphasized the importance of (supernatural) power: "The message I preached convinced not by wisdom, but with a demonstration of the power of the Spirit, so that your faith might not rest on human wisdom but on the power of God " (1 Corinthians 2: 4-5, NIV).. This was normal life for a disciple of Jesus Christ. Is this way of life for today? Are we as disciples of Jesus still called to do the same "action"? Yes! We believe that this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of Jesus. PROGRAM: Our seminar is a practical course of 3 days on discipleship and includes several important issues about discipleship. Part of the program is that we take you to the streets to heal the sick and preach the Gospel, under the supervision of team members and students of The Last Reformation / The Last Reformation.

We advise you to come all two days so you will not miss anything of the education and gaining sufficient experience. So book 2 tickets (Friday and Saturday)!

The program is as follows:
Friday
10:00: Education
12:30: Lunch (not included)
14:00: Outreach
19:00: Education, testimonials and open meeting

Saturday
10:00: Education
12:30: Lunch (not included)
14:00: Baptism and outreach
19:00: Education, testimonials and open meeting

Coffee/tea and Lunch/diner

Tea, coffee and lunch are available at a small fee. We do not provide diner. You can have lunch/diner in the restaurants nearby. But you are allowed to bring your own food along.

In case you will not attend after you have registered, please let us know so we
can give your place to someone else.

If you have any question please send us a mail!

kickstartnederland@gmail.com

Share with friends

Date and Time

Location

Clubgebouw IJsclub V.Z.O.D. Kampen

Beneluxweg 88

8264 DX Kampen

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved