Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

De Verkenningston

Prins Hendriklaan 13

1781 KA Den Helder

Netherlands

View Map

Event description

Description

ENGLISH BELOW - Dit is een Engels-/Nederlandstalig seminar.

Dit kickstartweekend op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 maart a.s. wordt verzorgd door de internationale studenten van de Pioneer Training School in Voorthuizen.

De zaal van de Verkenningston in Den Helder beschikt over een mooie grote ruimte. Je bent van harte uitgenodigd om te komen en vrienden/bekenden mee te nemen.

Je zult worden getraind en geactiveerd om in geloof uit te stappen: de zieken te genezen, het evangelie te prediken, om te dopen in water en in de Heilige Geest en om discipelen te maken. Je krijgt goed onderbouwd bijbels onderwijs en je leert dit zelf in praktijk te brengen door in kleine groepen de straat op te gaan, waarbij een ervaren trainer met je meegaat om je een kickstart te geven.

Tip: bekijk voor je komt onze gratis documentaires van The Last Reformation: The Beginning en The Life

In Handelingen lezen we dat God gewone mensen gebruikt om buitengewone dingen te doen. De eerste gemeente groeide snel en gelovigen waren vol van de Heilige Geest. De discipelen predikten, genazen, bevrijdden en doopten mensen in water en in de Heilige Geest. De apostel Paulus benadrukt het belang van het handelen in (bovennatuurlijke) kracht: "Het bericht dat ik verkondigde, overtuigde niet met wijsheid, maar bewees zich door de kracht der Geest, want uw geloof moest niet op de menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God". '(1 Kor 2: 4-5, NBV). Dit was toen het normale leven voor een discipel van Jezus Christus. Is deze manier van leven ook voor vandaag? Zijn wij als discipelen van Jezus nog steeds geroepen om dezelfde "Handelingen" te doen? Ja!

PROGRAMMA:

De kickstart is een praktische opleiding van 3 dagen over discipelschap en bestaat uit diverse belangrijke onderwerpen over discipelschap. Onderdeel van het programma is ook dat we de straat op gaan om zieken te genezen en het evangelie te verkondigen, onder toezicht van teamleden en studenten van de Laatste Reformatie.

We moedigen u aan om alle twee de dagen te komen, zodat u niets van de opleiding zult missen en voldoende ervaring opdoet. (Reserveer hiervoor 3 tickets: vrijdag, zaterdag en zondag)!


Het programma is als volgt:


Vrijdag 13 maart

09:30 uur: Zaal open

10:00 uur: Onderwijs

12:30 uur: Lunch (niet inbegrepen)

13:00 uur: Evangelisatie

17:30 uur: Diner (niet inbegrepen)

18:30 uur: Open bijeenkomst/Getuigenissen/Onderwijs/Gebed

21:00 uur: Einde


Zaterdag 14 maart

09:30 uur: Zaal open

10:00 uur: Onderwijs

12:30 uur: Lunch (niet inbegrepen)

13:00 uur: Evangelisatie/dopen

17:30 uur: Diner (niet inbegrepen)

18:30 uur: Open bijeenkomst/Getuigenissen/Onderwijs/Gebed

21:00 uur: Einde


Zondag 15 maart

09:30 uur: Zaal open

10:00 uur: Onderwijs/Gebed

12:30 uur: Einde


NOTES:

 • Deelname is kosteloos. Wel graag aanmelden via Eventbrite!

 • Lunch en diner zijn niet inbegrepen

 • Koffie, thee en wat frisdranken/vruchtensappen zijn tegen betaling te verkrijgen

 • Mocht u zich willen laten dopen, neem dan droge kleding mee en een handdoek

 • Graag bij verhindering even afmelden

 • Wij kunnen helaas niet voorzien in overnachtingsmogelijkheden


ENGLISH

This kickstart weekend is provided by students of the Pioneer Training School in Voorthuizen

The "Verkenningston" in Den Helder has a nice space so you're invited to come and bring friends and acquaintances. You will be trained and activated (kickstarted) to step out in faith to heal the sick, preach the gospel, be baptized in water and in the Holy Spirit, and become disciples. You will receive well-founded biblical teaching and you will learn to put it into practice in small groups that go out on the street where a trainer will go with you to give you a 'kickstart'.

Tip: watch the documentary of the Last Reformation "The Beginning" and “The Life”.

In the Book of Acts we read that God uses ordinary people to do extraordinary things. The church grew rapidly and believers were filled with the Holy Spirit. The disciples preached, healed, freed and baptized people in water and the Holy Spirit. The apostle Paul emphasized the importance of (supernatural) power: "The message I preached convinced not by wisdom, but with a demonstration of the power of the Spirit so that your faith might not rest on human wisdom but on the power of God " (1 Corinthians 2: 4-5, NIV). This was normal life for a disciple of Jesus Christ. Is this way of life for today? Are we as disciples of Jesus still called to do the same "action"? Yes! We believe that this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of Jesus.

PROGRAM:

Our seminar is a practical course of 3 days on discipleship and includes several important issues about discipleship. Part of the program is that we take you to the streets to heal the sick and preach the Gospel, under the supervision of team members and students of The Last Reformation.

We encourage you to come all days so you will not miss anything about education and gaining sufficient experience. So book 3 tickets (Friday, Saturday and Sunday)!

The program is as follows:


Friday 13 March

09:30: Welcome

10:00: Education

12:30: Lunch (not included)

13:00: Outreach

17:30: Diner (not included)

18:30: Education, testimonials and open meeting

21:00: Closing


Saturday 14 March

09:30: Welcome

10:00: Education

12:30: Lunch (not included)

13:00: Outreach/Baptism

18:30: Education, testimonials and open meeting

21:00: Closing

Sunday 15 March

09:30: Welcome

10:00: Education

12:30: Lunch (not included)


NOTES:

 • Participation is free

 • Lunch and dinner are not included

 • We do not arrange overnight stays

 • There is a coffee/tea corner and some soft drinks

 • Do not forget to bring your towel and dry clothes with you if you want to be baptized

 • In case you will not attend after you have registered, please let us know

Share with friends

Date and Time

Location

De Verkenningston

Prins Hendriklaan 13

1781 KA Den Helder

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved