Free

Kickstart seminar Hrvatska 1.-3.12.2017. Zagreb

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dvorana Poslovnog centra Nobel

Medačka ulica 18

Jarun-Hrgovići

10000 Zagreb

Croatia

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

[english version bellow]

Seminar je besplatan.

Preuzmite svoju ulaznicu (jedna po osobi), klikom na zeleno “Register” dugme.
Ako ne dobijete ulaznicu, 1) provjerite svoju e-mail adresu, 2) pogledajte u SPAM.

INFO

Bit ćete trenirani i aktivirani (kickstartani), da iskoračite u vjeri: u iscjeljivanju bolesnih, propovijedanju evanđelja, krštavanju u vodi, i u Svetom Duhu, te u činjenju drugih učenicima. Primit ćete temeljno zdravo biblijsko učenje i također ćemo ići na ulice u malim grupama, da vam pomognemo da budete aktivirani- “kickstartani”.

U knjizi Djela Apostolskih čitamo kako je Bog koristio u potpunosti obične ljude, da rade izvanredne stvari. Crkva je brzo rasla, a vjernici su bili ispunjeni Svetim Duhom. Učenici su propovijedali, iscjeljivali, oslobađali i krstili u vodi i u Svetome Duhu. Apostol Pavao naglašava važnost djelovanja u (nadnaravnoj) snazi: “Moja poruka i moje propovijedanje nije bilo sa uvjerljivim riječima mudrosti, već u pokazivanju Duha i snage, tako da se vaša vjera ne oslanja na ljudsku mudrost, već na Božju snagu (1. Kor 2:4-5).

To je bio 'normalan kršćanski život' za učenika Isusa Krista. Vrijedi li takva vrsta života i za nas danas? Jesmo li mi kao Isusovi učenici još uvijek pozvani da činimo ista 'Djela'?
Da! Vjerujemo da je to i za danas, za svakog vjernika koji želi biti učenik Gospodina Isusa Krista.


UČITELJI

Jon Bjarnastein i njegov tim, koji su trenirani u The Last Reformation u Aalborgu (Danska), vodit će ovaj seminar. Jon će dovesti tim na ovaj seminar. Jon je oduševljen i gorljiv da dođe u našu zemlju, da podijeli svoja iskustva sa nama.
Torben Sondergaard neće prisustvovati ovom seminaru.

PROGRAM

Naš seminar je trodnevno poučavanje o učeništvu. Poučavanja će biti vrlo praktična i uključivat će izlazak na ulicu, iscjeljivanje bolesnih i propovijedanje Evanđelja. Program će izgledati uglavnom ovako:

Petak
9:15 Otvaranje - Hvala što dolazite ranije
10:00 Početak poučavanja
12:30 Ručak
14:00 Na ulicama
19:00 Poučavanja (Otvorena svjedočanstva)

Subota
9:15 Otvaranje - Hvala što dolazite ranije
10:00 Početak poučavanja
12:30 Ručak
14:00 Zajedništvo & krštenje, te ponovni odlazak na ulice
19:30 Otvoreni sastanak (Otvorena svjedočanstva)

Nedjelja
9:15 Otvaranje - Hvala što dolazite ranije
10:00 Početak posljednjeg poučavanja


KORISNE INFORMACIJE

Seminar je besplatan. Za smještaj i hranu, sudionici se trebaju sami pobrinuti (pišite nam na mail ukoliko imate problema sa ovim, a htjeli bi prisustvovati seminaru).


KONTAKT

posljednja.reformacija@gmail.com …….ili na telefon 091-8866-738 (+385-91-8866-738)

Facebook
https://web.facebook.com/groups/posljednja.reformacija.hr/?ref=bookmarks


Vidimo se uskoro!

TLR Croatia team :)
The seminar is free.

Receive your entrance tickets (one per person) by clicking on the green "Register" button.


INFO

You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.
In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.
The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power:
‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5, NIV)
This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’?
Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.


TEACHERS

Jon Bjarnastein and his team trained at The Last Reformation, Aalborg, Denmark will run the seminar. Jon will lead the team for this seminar. He is keen to share the gospel, and to come to our region to share his experiences with us.
Torben Sondergaard is not attending this seminar.


PROGRAM

Our seminar is a 3-day hands-on teaching on discipleship. The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel. Our program is planned to be generally as follows:

Friday

09:15 - Opening - Thank you to come early
10:00 – Teachings begin
12:30 - lunch
14:00 - On the streets
19:00 - Teachings (Open Testimonies)

Saturday

09:15 - Opening - Thank you to come early
10:00 – Teachings begin
12:30 – Lunch
14:00 – Fellowship & Baptism and streets
19:30 - Open meeting (Open Testimonies)

Sunday

09:15 - Opening - Thank you to come early
10:00 - Last Teaching begin.


USEFUL INFORMATION

The seminar is free. Participants are requested to find accommodation by their own care.


CONTACT

posljednja.reformacija@gmail.com

Facebook

https://web.facebook.com/groups/posljednja.reformacija.hr/?ref=bookmarks


See you soon!

TLR CROATIA team :-)

Share with friends

Date and Time

Location

Dvorana Poslovnog centra Nobel

Medačka ulica 18

Jarun-Hrgovići

10000 Zagreb

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved