kr0 – kr1,000

Karrieredagen 2019 / Career day 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Høyskolen for ledelse og teologi

62 Michelets vei

1368 Stabekk

Norway

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Event description

Description

VELKOMMEN TIL KARRIEREDAGEN 2019 PÅ HLT

(English version below)

Høyskolen for ledelse og teologi har gleden av å invitere til Karrieredagen 2019 i våre lokaler på Stabekk onsdag 27. mars.


HLT er i dag med sine om lag 300 studenter et ledende studiested for utdannelse av ledere til menighet, skole og samfunn. Blant våre studenter finnes det dyktige ledere med tydelig kall til tjeneste i menighet og misjon, lederspirer med hjerte for barn og ungdom, og brennende hjerter med engasjement for diakoni, skole og samfunnspåvirkning.


Mens stadig flere kristne organisasjoner og menigheter kjemper med rekrutteringen av nye ledere og medarbeidere, finnes det mange studenter hos oss som leter etter muligheten til å jobbe med noe de brenner for etter endt studieløp ved HLT. Nå ønsker vi å skape en arena der ressurser og behov møtes, der kontakter kan skapes, og fremtidige relasjoner og engasjement kan oppstå.


Vil du og din virksomhet bli kjent med våre studenter ønsker vi deg hjertelig velkommen til Karrieredagen 2019. En gratis mulighet til å presentere hvem dere er, det dere driver med og kanskje finne din fremtidige medarbeider.

Hjertelig velkommen

Lars Chr Gjerlaug

Studentpastor ved HLT
PROGRAM

0900: Opprigg av stands i standområdet
1045: Standområdet åpner for studenter
1140: Miniforedrag
1200: Informasjon om karrieremuligheter
1215: Stands fortsetter
1300: Forelesninger fortsetter, standområdet tilgjengelig i pausene ut dagen
1615: Forelesninger ferdig
1700: Standområdet stenger


STUDENTER:

Trykk at du kommer på eventen på Facebook: bit.ly/2XfomZvVILKÅR FOR STANDPAKKE


Det er GRATIS å stå på stand på Karrieredagen 2019.

 • Du kan ta med deg inntil tre medarbeidere på standen.
 • Reklame på skolens infoskjermer kan kjøpes for kr 500,-.
 • Dobbel standplass kan kjøpes for kr 1000,-.
 • Standen skal rigges opp og være klar kl 1045 når standområdet åpner.
 • Det er gratis parkeringsmuligheter utenfor skolen.
 • Din menighet/organisasjon tar selv med alt som trengs av standutstyr, hjelpemidler, bord og skjøteledninger.
 • Standområdet befinner seg i skolens Aula og peisestue. Din plass vil være tildelt på forhånd og markert når du kommer.
 • Standplassene er 2m bred og 1m dyp. Dobbel standplass er fire meter bred.
 • Det er ikke tillatt med salg fra standen.
 • Standplassen inkluderer ikke scenetid.

//


Norwegian School of Leadership and Theology (HLT) has the great honor of inviting you to Career day 2019 at our facilities in Stabekk on the 27th of March.

With approximately 300 students, HLT is one of the leading educators of leaders within the church, education and societal arena. Amongst our students you will find capable leaders with a clear call to ministry and missions, young leaders with a heart for children and teenagers, and hearts that are passionate for pastoral ministry, schools and to be influencers of society.

While more and more Christian organisations and churches struggle to recruit new leaders and employees, there are many HLT students that are eagerly looking for opportunities to work with what they are passionate about after their studies. We want to create an arena where resources meet needs, where contact points are created and future relationships and involvement can start.

If you and your church/organization want to get to know our students, we warmly welcome you to the Career Day 2019. A free opportunity to present who you are, what you are doing and maybe find your future employee.


Sincerely

Lars Chr Gjerlaug

Student Pastor at HLT


______________________________________________________________________________________________________

PROGRAM


0900: Setup of stand area
1045: Stand area opens for students
1140: Short presentation
1200: Information about career opportunities
1215: Stand area open
1300: Classes continues, the stand area will be open during the breaks throughout the day.
1615: Classes end
1700: Stand area closes


______________________________________________________________________________________________________

TERMS OF STAND PACKAGE

It's FREE to have a stand at Career day 2019

 • You can bring a maximum of three coworkers to the stand
 • Advertising on the school's info screens can be purchased for NOK 500,-
 • A doubled size stand can be purchased for NOK 1000,-
 • The stand has to be set up by 10:45am
 • There's free parking outside the school
 • Your church/organization has to bring all equipent needed (tables, coards etc.)
 • The stand area is located in the school's Aula and fireplace lounge. Your space will be allocated in advance and marked when you arrive.
 • Each stand is 2m wide and 1m deep. Double stands are 4 meters wide.
 • Retailing from the stand is not allowed
 • A stand does not inclued promotion from the stage
Share with friends

Date and Time

Location

Høyskolen for ledelse og teologi

62 Michelets vei

1368 Stabekk

Norway

View Map

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Save This Event

Event Saved