Gratis

KAM - lönsamma samarbeten som stärker konkurrenskraften

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid och plats

Plats

Plats

IHM Business School AB

Fabriksgatan 25

412 50 Göteborg

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

Idag finns en tydlig strävan både från kund- och leverantörsföretag att fördjupa sitt samarbete med ett fåtal aktörer. Att ha nyckelkunder som är långsiktiga och lönsamma är en avgörande framgångsfaktor i affärsutvecklingsarbetet för många företag inom B2B.

Men vad krävs för att nå dit? Är alla kunder lika viktiga? Vad baserar jag valet av vem som kan vara nyckelkund på? Vad kan jag förvänta mig av ett nyckelkundssamarbete?

Välkommen att prova-på IHM Key Account Management. Du får en inblick i hur du kan utveckla din förmåga att på ett planerat och professionellt sätt etablera och utveckla affärssamarbeten.

Programmet IHM Key Account Management ger dig en helhetssyn på hur du utvecklar strategi och organisation för dina strategiskt viktiga kunder, hur du framgångsrikt arbetar med nyckelkundsbearbetningen samt förståelse för hur du kan skapa lönsamhet för bägge parter i nyckelkundssamarbetet. Det vänder sig i första hand till dig som jobbar som KAM idag. Du kan med fördel använda din egen verksamhet som utgångspunkt för ett affärsprojekt under programmet.

Har du frågor kring programmet så kontakta mig gärna!

Varmt välkommen!
Jenny Widén Nilsson

jenny.widen@ihm.se

tel 031-335 20 04


Dela det här eventet med dina vänner

Tid och plats

Plats

IHM Business School AB

Fabriksgatan 25

412 50 Göteborg

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved