Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 60 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 3

Izlagač: Yang Meng Yie

Opis događaja: Kineska kaligrafija je umjetnost lijepog pisanja kineskih znakova. Na radionici polaznici će naučiti kako pravilno držati kist, osnovne poteze i nekoliko kineskih znakova.

Sektor kreativne industrije: Baština – muzeji, knjižnice, arhivi, Primijenjene umjetnosti – staklo, keramika, nakit i druge primijenjene umjetnosti i zanati, Vizualne umjetnosti – slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, novi mediji

Programski sadržaj namijenjen je: Svim zainteresiranim posjetiteljima

Životopis:

Yang Mengjie radi na Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu kao profesorica kineskog jezika neizvornim govornicima. Studirala je kineski jezik u Šangaju te zaštitu okoliša i krajobraznu arhitekturu na Sveučilištu u Michiganu. Trenutno radi kao voditelj profesoa kineskog jezika u Hrvatskoj.

Sponzor događaja: AgristarDate and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved