€0 – €54.56

Kako lahko rev.komisije ocenijo uspešnost in učinkovitost delovanja NR?

Actions and Detail Panel

€0 – €54.56

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Kako lahko revizijske komisije ocenijo uspešnost in učinkovitost delovanja notranje revizije?

About this event

Vabljeni na webinar Združenja notranjih reviziorjev IIA - Slovenskega inštituta  in Združenja nadzornikov Slovenije,  ki bo potekal 21. oktobra od 14:00 do 15:30 ure

Kako lahko revizijske komisije ocenijo uspešnost in učinkovitost delovanja notranje revizije?

PROGRAM:

• 14:00-14:30 – Razvoj in namen orodja za presojo dela notranje revizije: predavateljica Anne Mercer, direktorica za razvoj kadrov The Institute of Internal Auditors,*

• 14:30-15:15 – Predstavitev orodja: Melita Malgaj, predsednica revizijske komisije NS, Slovenske železnice d.o.o. in dr. Matej Drašček, predsednik IIA - Slovenski inštitut

• 15:15-15:30 – Vprašanja občinstva

*Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku!

Slovenski prevod Orodja za ocenjevanje notranje revizije je na voljo brezplačno na povezavi TUKAJ.

Zakon o gospodarskih družbah kot eno izmed osrednjih in obveznih nalog revizijske komisije opredeljuje spremljanje učinkovitosti in uspešnosti notranje revizije v družbi. Vendar se velikokrat člani revizijske komisije soočajo z izzivom, kako objektivno in konstruktivno spremljati učinkovitost in uspešnost notranje revizije ter zagotoviti, da so v oceni zajeti vsi vidiki delovanja notranje revizije. Tako se članom revijske komisije zastavlja vprašanje: Kako zagotoviti, da notranja revizija v organizaciji deluje na najvišji možni ravni?

Orodje za presojo dela notranje revizije s strani revizijskih komisij, ki ga je izdal The Institute of Internal Auditors (IIA Global), je bil pripravljen, da organom nadzora omogoči dostop do kakovosti dela notranje revizije. Orodje nudi tudi predloge za teme, ki jih je med presojo potrebno nasloviti na podlagi najboljših obstoječih praks. Orodje ne predstavlja obveznih smernic, temveč vir, ki ga organi nadzora lahko uporabijo, da raziščejo, delno ali v celoti, kakšno kakovost prejema organizacija od notranje revizije, zadostnost virov za njeno delo, stopnjo komunikacije in interakcije z notranjerevizijsko ekipo ter neodvisnost, nepristranskost in skeptičnost notranjerevizijske ekipe.

Seminar bo potekal v dveh delih, in sicer v prvem bo predstavljeno ozadje in namen orodja, ki nam ga bo predstavila vodje skupine pri IIA Global, ki je orodje sestavila, Anne Mercer. Sledila bo razprava in pregled orodja z vidika izkušene članice različnih revizijskih komisij ga. Melite Malgaj in predsednika IIA Slovenija Mateja Draščka.

Udeleženci bodo na webinarju:

• Raziskali izzive, s katerimi se srečujejo revizijske komisije glede dela notranje revizije.

• Razumeli, kako lahko člani revizijskih komisij uporabijo orodje za presojo notranje revizije, s pridobitvijo zaupanja, da notranji revizorji svoje delo opravljajo uspešno.

• Naučili, kako notranji revizorji lahko uporabijo orodje, da spodbudijo boljše razumevanje njihove vloge v organizaciji.

Kratka predstavitev predavateljev:

Anne Mercer je direktorica za razvoj kadrov v The Institute of Internal Auditors, kjer tudi vodja razvoja za vsebino smernic in vodja projektov skupaj s prostovoljci po svetu, ki razvijajo dodatna navodila, ki jih notranji revizorji uporabljajo pri svojem delu. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj kot vodja notranje revizije v zavarovalništvu in več kot 30 let že deluje kot prostovoljka v IIA Global, pri čemer je bila v odboru IIA Severna Amerika in v Komisiji za etična vprašanja, kot tudi kot članica izvršnega odbora IIA Global. Je tudi članica upravnih odborov, med drugim mesta Orlando, sklada Guaranty Fund Management Services in komisije Case Manager Certification ter članica združenja neizvršnih direktorjev (NACD).

Melita Malgaj je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer denar in finance. Zaposlena je na Slovenskem državnem holdingu, d. d., kjer opravlja funkcijo strokovne direktorice Oddelka za upravljanje področja gospodarstva in turizma. Ima več kot 26 let izkušenj s področja korporativnega upravljanja, prodaj kapitalskih naložb, prestrukturiranja družb, statusnih preoblikovanj družb in vodenja različnih projektov. Melita Malgaj ima bogate izkušnje tudi s članstvi v nadzornih svetih družb, saj kot članica nadzornih svetov deluje že od leta 1997 in je bila članica nadzornega sveta desetih gospodarskih družb različnih dejavnosti. Med drugim je bila članica Upravnega odbora PDP, d. d., nadzornega sveta Banke Celje, d. d. in Abanke, d. d., kjer je delovala tudi kot članica revizijske komisije nadzornega sveta, bila pa je tudi predsednica komisije za imenovanje. V letu 2016 in 2017 je bila tudi zunanja članica Komisije za investicije in dezinvesticije v družbi Hit, d. d. Trenutno je članica nadzornega sveta družbe Slovenske železnice, d.o.o. in predsednica revizijske komisije.

Matej Drašček je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer finance, kjer je za svojo diplomsko delo dobil tudi Univerzitetno Prešernovo nagrado. Nato je zaključil doktorski študij na temo etičnega odločanja managerjev. Trenutno je zaposlen kot vodja službe notranje revizije v Hranilnici LON, d. d. Poleg tega je Matej Drašček tudi asistent pri predmetu Strateški management na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Objavil je več znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in mednarodnih revijah iz področja strateškega managementa, etike, HR in notranje revizije ter kot predavatelj sodeloval na več domačih in mednarodnih konferencah kot vabljeni predavatelj. V letu 2017 je pri SIR-u pridobil naziv preizkušeni notranji revizor, v letu 2018 pa pri IIA naziv CIA (Certified Internal Auditor) (nagrada za eden najboljših opravljenih izpitov), CRMA (Certification in Management Assurance), CFSA (Certified Financial Services Auditor) in CSX (Cybersecurity Fundamentals Certificate). Je tudi predsednik Združenja notranjih revizorjev - IIA Slovenija.

PRIJAVE

Na Webinar se lahko prijavite s klikom ATTEND EVENT oz. na gumb REGISTER. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Prosimo vas za prevzem vstopnice in potrditev udeležbe izključno preko aplikacije Eventbrite s klikom na zgornji gumb REGISTER (navodila najdete na https://www.iia.si/dokumenti/).

Za člane IIA (Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta) in za člane ZNS (Združenje nadzornikov Slovenije) je udeležba BREZPLAČNA, za nečlane znaša udeležba 50,00 EUR.

Nosilci IIA-jevih strokovnih nazivov lahko za udeležbo na Konferenci uveljavljajo 2 CPE točk.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Ur. l. RS, št. 44/19) izdala Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2021. Pooblaščeni revizorji lahko tako za udeležbo na Konferenci uveljavijo 2 uri z oznako B, kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev.

Udeležnino se nakaže najkasneje do 18. 10. 2021 na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. V namen plačila navedite ime in priimek. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 1810-2021.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organizer IIA Slovenia

Organizer of Kako lahko rev.komisije ocenijo uspešnost in učinkovitost delovanja NR?

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut je slovenski odsek mednarodne krovne organizacije The Institute of Internal Auditors (IIA), ki je najbolj prepoznan inštitut na področju notranje revizije na svetu. Ustanovljen je bil leta 1941 v ZDA. Kasneje je širil svoje delovanje tudi izven ZDA in tako postal mednarodni inštitut. Danes združuje več kot 200 tisoč članov v več kot 170 državah. IIA je aktiven pri promociji notranje revizijske stroke, izobraževanju, certificiranju, izdaja pa tudi Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki jim sledi tudi velika večina notranjih revizorjev v Sloveniji.

Glavno poslanstvo delovanja IIA – Slovenskega inštituta je prenos najboljših praks, tako v Sloveniji kot tudi v povezavah z ostalimi notranjimi revizorji v Sloveniji in v svetu. V ta namen vsako leto organiziramo mednarodno konferenco in vsak mesec mesečni sestanek, kjer so predstavljene različne prakse v okviru izbrane teme. Udeležba na mesčnih sestankih je za člane IIA – Slovenskega inštitut brezplačna. 

Save This Event

Event Saved