Gratis

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

7A Centralen

Vasagatan 7

Stockholm

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

KAJT Höstseminarium 2019

KAJT Höstseminarium 2019 är öppet för alla och under dagen presenteras aktuella projekt och framtida satsningar inom området. Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan krävs. (Vänligen avanmäl dig ifall du får förhinder.)

Program:

Om KAJT, vad händer och aktuella frågor, Martin Joborn, Linköings universitet och RISE, Magnus Wahlborg, Trafikverket
X2Rail-2 Traffic management, Anna Maria Östlund, Trafikverket
Nationell utrullning av digital graf och TTT-pilot med C-DAS, Peter Olsson, Jerry Onmalm, Trafikverket
Grundorsaker till mänskliga felhandlingar vid operativ tågtrafikledning, Gunilla Björklund, VTI
ERTMS och tågsimulering - ATC, kapacitet och förarbeteende, Tomas Rosberg, VTI
StationsCDM: Ökad punktlighet och resenärsnöjdhet genom koncept för digital samverkan, Sandra Haraldsson, Mathias Karlsson, RISE
Ad-hoc förändringar av godstrafik - demonstration från Fr8Hub, Johan Högdahl, KTH
Departure delay analysis for Malmö and Hallsberg shunting yards, Niloofar Minbashi, KTH
Vad är tidtabellskvalitét?, Sara Gestrelius, RISE
Utformning av servicefönster i Bergslagen med hjälp av optimering, Tomas Lidén, VTI, Lars Brunsson, Trafikverket
Tidig planering av disptider för underhållsåtgärder, Ragnar Hedström, VTI

Om KAJT:
Branschprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.

Dela det här eventet med dina vänner

Tid

Plats

7A Centralen

Vasagatan 7

Stockholm

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved