Free

KAJT Höstseminarium 2018

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Holländargatan 17

111 60 Norrmalm

Sweden

View Map

Event description

Description

Välkommen till KAJT Höstseminarie 2018!

Höstseminariet är öppet för alla intresserade och under dagen presenteras aktuella projekt och framtida satsningar inom området.

Tid: 22 november kl 09:30-15:45

Plats: Vid Westmanska palatset, Holländargatan 17, StockholmPreliminärt program:

Information och kommunikation i den operativa tågtrafiken: Systemperspektiv och data från fältstudier
Anders Arweström Jansson, Uppsala Universitet

Mindre störningar i den Japanska tågtrafiken
Carl-William Palmquist, Lunds tekniska högskola

Merförseningar, förseningsbidrag och drömmen om 95% punktlighet
Martin Joborn, Zohreh Ranjbar, RISE Research Institutes of Sweden

Strategisk anläggningsplanering - förstudie om växlar och stationsutformning
Tomas Lidén, Irfan Caner Kaya, Linköpings universitet

Tågsimulering och ERTMS
Birgitta Thorslund, Tomas Rosberg, Anders Lindström VTI

Samhällsekonomi och kapacitetstilldelning - sammanfattning och framåtblickande
Martin Aronsson, RISE Research Institutes of Sweden

Samplanering av servicefönster och tågtrafik - forskningsresultat, fallstudie för övre Norrland och fortsättning
Tomas Lidén, Linköpings universitet

Strategier och regler för banarbetsanpassning på dubbelspår
Magnus Backman, Emma Solinen, Trafikverket

Processer och beslutsunderlag vid banarbeten- en förstudie
Mikael Thorsén, Lena Hiselius, Lunds tekniska högskola

Tidtabeller och trafikplanering i Train-Tango
Per Leander, Transrail

Digitalisering hos SJ - beslutsstöd för lokförare och SJ:s trafikledning
Daniel Hamrén, Christoffer Andersson, SJ AB

KAJT nuläge och framtidsfrågor
Magnus Wahlborg, Trafikverket

Share with friends

Date and Time

Location

Holländargatan 17

111 60 Norrmalm

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved