Jobs Fayre for the Armed forces Community

Jobs Fayre for the Armed forces Community

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Parc y Scarlets

Pemberton Park

Llanelli

SA14 9UZ

United Kingdom

View map

Jobs Fair for Armed Forces Community in West Wales

About this event

Are you a member of the Armed Forces Community and actively seeking employment or a career change?

Booking for the forth coming Armed Forces Community Jobs Fair at Parc Y Scarlets, Llanelli on 7th July is now open!

The Armed Forces Community include:

• Service Leavers

• Reservists

• Veterans

• Dependants and partners

This Jobs Fair will be hosted by the Regional Armed Forces Covenant Partnership in association with Armed Forces Covenant Trust Fund.

If you are part of the Armed Forces Community and actively looking for employment or training opportunities, then this Jobs Fair event is just for you.

There will be many local and national employers at the event. These organisations are looking to benefit from recruiting ‘highly skilled, reliable, and adaptable members’ of the Armed Forces Community, and to promote opportunities for them to retrain, build upon their skills and experience gained through their career in the Armed Forces.

We would be delighted to meet with you and discuss your future career prospects.

Attending this employment event will be of great benefit to you and may change the course of you career. Join us at this exciting event! If you need any further information phone 01554 757957.

Ydych chi'n aelod o Gymuned y Lluoedd Arfog ac wrthi'n chwilio am waith neu'n ystyried newid gyrfa?

Bellach mae modd archebu lle ar gyfer Ffair Swyddi Cymunedol y Lluoedd Arfog ym Mharc y Scarlets, Llanelli ar 7 Gorffennaf!

Mae Cymuned y Lluoedd Arfog yn cynnwys:

• Pobl sy'n gadael y Lluoedd Arfog

• Aelodau o’r Lluoedd Arfog wrth gefn

• Cyn-filwyr

• Dibynyddion a phartneriaid

Bydd y ffair swyddi hon yn cael ei chynnal gan Bartneriaeth Ranbarthol Cyfamod y Lluoedd Arfog ar y cyd â Chronfa Ymddiriedolaeth Cyfamod y Lluoedd Arfog.

Os ydych yn rhan o Gymuned y Lluoedd Arfog ac wrthi'n chwilio am gyfleoedd cyflogaeth neu hyfforddiant, mae'r Ffair Swyddi hon yn ddelfrydol i chi.

Bydd llawer o gyflogwyr lleol a chenedlaethol yn y digwyddiad. Mae'r sefydliadau hyn am gael budd o recriwtio aelodau medrus iawn, dibynadwy a hyblyg o Gymuned y Lluoedd Arfog, a hyrwyddo cyfleoedd iddynt ailhyfforddi ac adeiladu ar y sgiliau a'r profiad maen nhw wedi'u hennill drwy eu gyrfa yn y Lluoedd Arfog.

Byddem yn falch iawn o gwrdd â chi a thrafod eich rhagolygon gyrfa yn y dyfodol.

Bydd y digwyddiad cyflogaeth hwn o fudd mawr i chi a gall newid cyfeiriad eich gyrfa. Ymunwch â ni yn y digwyddiad cyffrous hwn! Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, ffoniwch 01554 757957.

Companies that have confirmed attendance and that have current vacancies, more to confirm shortly.

 • Qualitek Engineering
 • Home Instead Swansea
 • Human Support Group
 • Capestone Organic Poultry Limited
 • Sunny
 • Gower View Foods
 • Mrs Bucket Cleaning
 • Cartrefi Cymru
 • CDA Care
 • C&P Engineering Services Ltd
 • CSA Service Group
 • Celvac
 • Communities for Work Plus
 • Bluewater Recruitment
 • First Cymru Buses
 • Dyfed Powys Police
 • The Poppy Factory
 • Monmouthshire County Council
 • Pembrokeshire County Council
 • Adferiad
 • Hywel Dda University Health Board
 • city and county healthcare group
 • CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL - Health
 • South Wales Police
 • Carmarthenshire County Council - Workways+
 • T.A.D Builders Ltd
 • Carmarthenshire County Council - Environment
 • N D care and support
 • Bluestone
 • Consensus support
 • TRJ LTD

Share with friends

Save This Event

Event Saved