Javier Izquierdo: Crimes of the future - a film about a film about...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wergelandsveien 17

17 Wergelandsveien

0167 Majorstuen

Norway

View Map

Event description
World premiere of 'Crimes of the future: A film about a film about a book about a city' (2019)

About this Event

Filmmaker Javier Izquierdo presents a new medium-length documentary film produced by osloBIENNALEN, a film about a film about a book about a city.

Crimes of the Future takes as its point of departure the Danish film adaptation of the Norwegian modernist novel Hunger by Knut Hamsun, published in 1888. Set in late 19th-century Kristiania (now Oslo), Hamsun’s book recounts the adventures of a starving young writer whose sense of reality is giving way to a delusionary existence on the darker side of a modern metropolis. In its opening lines, Kristiania is described as a ‘wondrous city that no one leaves before it has made its marks upon him.’ The film adaptation, produced in 1966 and directed by Danish filmmaker Henning Carlsen, is considered a modernist masterpiece, for which actor Per Oscarsson won the Golden Lion at the Venice Film Festival for his performance. However, the film is no longer well known to Norwegian or international audiences. Through conversations with an array of Norwegian writers, filmmakers, psychiatrists, artists and more, Izquierdo investigates the impact of both the film and novel on generations of Norwegian culture and artistic practice, while exploring how it could speak to what it means to be an artist today. The film also revisits historic locations that still existed during the 1966 film production, but which have vanished or are almost unrecognisable today. In this way, Crimes of the Future becomes a portrait of a capital city that is undergoing significant renewal and displacement.

Izquierdo’s film is part of the week-long film programme and seminar, “Where Memories Are Made”, organised in collaboration with Kunstnernes Hus.

Director: Javier Izquierdo - Producer: Åshild Samseth (Oslobiennalen) - Cinematographer: Tomás Astudillo - Camera assistants: Tora Turøy, Birgitte Aarebrodt - Sound: Fridtjof Wesseltoft - Featured cast: Sveinung Wålengen, Marius Grønning, Anja Breien, Roskva Koritzinsky, Martin Ernsten, Tommy Lørdahl, Finn Skårderud, Hamza Kader

*

ABOUT JAVIER IZQUIERDO: Javier Izquierdo (Quito, 1977) is a filmmaker who has written and directed the documentary 'Augusto San Miguel ha muerto ayer/Augusto San Miguel died yesterday', about the pioneer of Ecuadorian cinema, the mockumentary 'Un secreto en la caja/A secret in the box' (Best Latin American director and FIPRESCI prize in BAFICI 2017), about fictitious writer Marcelo Chiriboga, and feature film 'Panamá', a political story based on real events. He is interested in unveiling unknown artistic figures, exploring the frontiers between documentary and fiction and giving new use to archival films, like in his found footage project 'Barajas (WIP)', that mixes materials from four Latin American writers who died in a plane crash in 1983. For osloBIENNALEN FIRST EDITION, Izquierdo has made a film about the adaptation of Knut Hamsun’s 1895 novel ‘Sult’ by the Danish documentary director Henning Carlsen.

ABOUT osloBIENNALEN FIRST EDITON 2019-2024: Curated by Eva González-Sancho Bodero and Per Gunnar Eeg-Tverbakk, osloBIENNALEN FIRST EDITION 2019-2024 has implemented a specially conceived infrastructure to support an evolving five-year programme of art and artists invited to work with the city, public space and the public sphere. Over a five-year period, osloBIENNALEN will evolve and grow, as new projects and participants are added. The biennial is owned and financed by the City of Oslo Agency for Cultural Affairs.

ABOUT KUNSTNERNES HUS CINEMA: Kunstnernes Hus is an art institution in the centre of Oslo. Established by artists in 1930 to show both Norwegian and international art, it has since then become the most important independent institution in Norway led by artists, specifically dedicated to contemporary art. We strive to be a conscious contributor to society with responsibility for safeguarding artistic freedom of expression and the role of art in the public sphere. The cinema at Kunstnernes Hus opened in 2016. The space was designed by architects at Atelier Oslo. The cinema screens a broad spectrum of art films: more recent feature films, genre-challenging documentaries and films made by both Norwegian and international visual artists. The auditorium is a significant part of Kunstnernes Hus’ efforts to create a living arena for artistic interdisciplinary activities, talks and debates.

//

Filmskaper Javier Izquierdo presenterer en ny dokumentarfilm produsert av osloBIENNALEN: en film om en film om en bok om en by. Fremtidens forbrytelser tar utgangspunkt i den danske filmatiseringen av Knut Hamsuns modernistiske roman Sult, fra 1888.

Fortellingen finner sted i Kristiania på 1800-tallet og handler om en sultende ung forfatter som mister grepet på virkeligheten og om hans opplevelser i dypet av en moderne storby. I begynnelsen av boken blir Kristiania beskrevet som en «forunderlig by som ingen forlater før han har fått merker av den». Den danske regissøren Henning Carlsens filmatisering av boken anses som et modernistisk mesterverk, som hovedrolleinnehaver Per Oscarsson vant Gulløven for under filmfestivalen i Venezia i 1966. I dag er filmen gått litt i glemmeboken, både for et norsk og et internasjonalt publikum.

Gjennom samtaler med en rekke norske forfattere, filmskapere, psykiatere, kunstere og andre, undersøker Izquierdo hvilken innflytelse filmen og romanen har hatt på flere generasjoners norsk kunst og kultur, og hva den kan si om å være kunstner i dag. Filmen oppsøker historiske steder som fremdeles eksisterte under filmproduksjonen i 1966, men som i dag har forsvunnet eller er nesten ugjenkjennelige. På denne måten blir Fremtidens forbrytelser også et portrett av en hovedstad som gjennomgår betydelig fornyelse. Izquierdos film er en del av det ukelange filmprogrammet og seminaret, «Where Memories Are Made», organisert i samarbeid med Kunstnernes Hus.

Regi: Javier Izquierdo - Produsent: Åshild Samseth (Oslobiennalen) - Fotograf: Tomás Astudillo - Kameraassistenter: Tora Turøy, Birgitte Aarebrodt - Lyd: Fridtjof Wesseltoft - Medvirkende: Sveinung Wålengen, Marius Grønning, Anja Breien, Roskva Koritzinsky, Martin Ernsten, Tommy Lørdahl, Finn Skårderud, Hamza Kader.

OM JAVIER IZQUIERDO: Javier Izquierdo (Quito, 1977) er filmskaper. Han har skrevet og regissert dokumentaren Augusto San Miguels ha muerto ayer/Augusto San Miguel døde i går, om den ecuadorianske filmpioneren, mockumentaren Un secreto en la caja / Hemmeligheten i boksen (som ga ham prisen som beste latinamerikanske regissør og FIPRESCI-prisen på BAFICI filmfestival i 2017), og found footage-filmen Barajas, om fire latinamerikanske forfattere som døde i en flyulykke i 1983. Izquierdo ønsker å trekke ukjente kunstnere fram i lyset, å utforske grensene mellom dokumentar og fiksjon og å finne nye måter å ta i bruk arkivopptak på.

OM osloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE 2019-2024: osloBIENNALEN FØRSTE UTGAVE 2019-2024 er kuratert av Eva González-Sancho Bodero og Per Gunnar Eeg-Tverbakk og består av et femårig, skiftende program med kunst i offentlige rom som vil foregå over hele byen. Alle inviteres til aktiv medvirkning i et program med konserter, performancer, workshops og symposier. osloBIENNALEN er initiert og finansiert av Oslo kommune, Kulturetaten og alle biennalens arrangement er åpent og gratis for alle.

OM KUNSTNERNES HUS KINO: Kunstnernes Hus er ett av Norges viktigste visningssteder og formidlere av samtidskunst. Vi skal være en bevisst samfunnsaktør med ansvar for å verne om kunstnerisk ytringsfrihet og kunstens plass i offentligheten. Med utstillinger, film, samtaler, konserter, foredrag og seminarer er vi en myldrende storstue for kunst og kultur. Kunstnernes Hus Kino ble opprettet i 2016. Rommet er tegnet av AtelierOslo arkitekter. I kinoen vises et bredt spekter av kunstfilm i vid forstand: nyere spillefilmer, sjangerutfordrende dokumentarer og filmer laget av både norske og internasjonale billedkunstnere. Salen er en betydelig del av Kunstnernes Hus' satsning på å skape en levende arena for kunstnerisk tverrfaglig aktivitet, samtaler og debatt.

Date and Time

Location

Wergelandsveien 17

17 Wergelandsveien

0167 Majorstuen

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved