Kč0 – Kč1,067.14

January Ghetto Zouk Dance vs Kizomba boot camp in Prague

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Taneční SECTOR

31 Tusarova

170 00 Praha 7

Czechia

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Friends Who Are Going
Event description

Description

::: For English scroll down :::

✪ Lednový Ghetto Zouk Dance vs Kizomba boot camp s Vitorem Mendesem (Kapverdy/Portugalsko) a Ivonou (SR) v Praze ✪

☆ 8 INTENZIVNÍCH LEKCÍ ☆ NOVÉ KROKY A FIGURY ☆ NOVÁ CHOREOGRAFIE ☆ NOVÝ PŘÍBĚH

Náš dvoudenní bootcamp v novém roce proběhne v Praze v druhé polovině ledna. Seznámíme vás s Ghetto Zouk tancem a intenzivně zapracujeme na vašich tanečních dovednostech.

Tanec GHETTO ZOUK je párový tanec charakteristický svou dynamičností, energii, zábavou a precizností. Bavit bude zaručeně všechny milovníky párových tanců, ale také fanoušky R'n’B, hip hopu a současné populární hudby. Ghetto Zouk Dance je inspirovaný hudbou Ghetto Zouk a je to jeden z mála tanečních stylů, který se sformoval právě v Praze!

Úroveň:
Boot camp je vhodný pro tanečníky s minimálně základními tanečními znalostmi (jakéhokoliv tanečního stylu), ať už k nám dorazíte úplně poprvé nebo s námi již tancujete.

Bootcampu se můžete zúčastnit individuálně, účast v páru není podmínkou.

Program: 8 x 60 min
★ SOBOTA 20.1.
10:00 – 12:00h / 12:00 - 12:30h přestávka / 12:30 - 14:30h
- sobotní čtyřhodinovka bude zaměřená na pochopení a procvičení si základních technik a kroků, po kterých budou následovat i složitější figury, jejich kombinování a práce s hudbou a rytmikou.
- na konci sobotního tréninku si tak odnesete nové znalosti, které můžete hned uplatnit na párty!

★ NEDĚLE 21.1.
10:00 – 12:00h / 12:00 - 12:30h přestávka / 12:30 - 14:30h
- v neděli naučené techniky a prvky spojíme do delší taneční sestavy, která bude mít svůj příběh

- každý měsíc na vás čeká nová choreografie i příběh
- na konci bootcampu si ji společně zatančíme a natočíme, aby jsme viděli, jak jsme se za víkend posunuli
- o co víc v sobotu mákneme, o to líp se nám bude v neděli pracovat, proto je pro nedělní trénink ten sobotní podmínkou. Bude to výzva a zábava zároveň! Pojďte do toho s námi!

KDE:
Sector, Tusarova 791/31, Praha 7 Holešovice

Spojení:
Metro linka C - Vltavská
Tram 1, 14, 25 - Tusarova
Tram 1, 12, 14, 25 - Dělnická

UBYTOVÁNÍ:
- pro mimopražské doporučujeme ubytování v blízkosti studia:
Sir Toby’s Hostel, Dělnická 24, Praha 7
www.sirtobys.com

REGISTRACE A CENA:
► 1 osoba
- 990 Kč při platbě do 7.1.
- 1 150 Kč při platbě do 14.1.
- 1 350 Kč při platbě do 19.1.
- 1 500 Kč při platbě na místě

► Pár 1 + 1 s 50% slevou
- 1 485 Kč při platbě do 7.1.
- 1 725 Kč při platbě do 14.1.
- 2 025 Kč při platbě do 19.1.
- 2 250 Kč při platbě na místě

+ 10% SLEVA na soukromé lekce a osobní trénink
+ nový Kizomba a Ghetto Zouk mix

► Platba
- převodem na bankovní účet (číslo bank.účtu pošleme na váš email ihned po registraci)
- v hotovosti na pravidelné lekci v Sectoru či na soukromé lekci
- online platba platební kartou či PayPal
Za workshop se peníze nevrací, pouze v případě jeho zrušení.

KONTAKT:
Email: info@kizombaprague.cz
Web: www.kizombaprague.cz
www.tanecfitness.cz

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

✪ January Ghetto Zouk Dance vs Kizomba boot camp with Vitor Mendes (Cape Verde/Portugal) & Ivona (SK) in Prague ✪

☆ 8 INTENSIVE CLASSES ☆ NEW STEPS AND FIGURES ☆ NEW CHOREOGRAPHY ☆ NEW STORY

Our two-day boot camp in a new year takes place at the second half of January in Prague and is designed to provide you with the most current knowledge, skills, and tools needed to learn & improve your dance skills.

GHETTO ZOUK Dance is a couple dance characterized by high dynamics, energy, fun, and precision. Fun guaranteed to all who love couple dances, but also fans of R'n'B, hip-hop or today's popular music. Ghetto Zouk Dance is inspired by Ghetto Zouk music, and it is one of the few dance styles created here in Prague!

Level:
This boot camp is suitable for dancers with at least the basic dance skills (any dance style). It is open to all and encourages everyone to have a go. Whether you're new to the classes on offer or are an experienced dancer, you'll find an option to suit you.

You can join the boot camp individually, participation in a couple is not required.

Program: 8 x 60 min
★ SATURDAY 20.1.
10:00 – 12:00h / 12:00 - 12:30h break / 12:30 - 14:30h
- on Saturday we will focus on understanding and practice the basic techniques and steps followed with more complex figures, their combinations, and work with music and rhythm.
- new knowledge and skills gained on Saturday are very useful for parties!

★ SUNDAY 21.1.
10:00 – 12:00h / 12:00 - 12:30h break / 12:30 - 14:30h
- on Sunday we will combine all learned techniques and dance elements into a longer dance set that will have its own story

- each month you can look forward to a new choreography and new story
- at the end of the boot camp, we will make a video of a new choreography to see what we have learned during the whole weekend
- harder we work on Saturday, better we will dance on Sunday. That's why it is necessary to participate on Saturday. It will be challenging and fun at the same time! Give it a try with us!

VENUE:
Sector, Tusarova 791/31, Praha 7 - Holešovice

Connection:
Metro line C - Vltavská
Tram 1, 14, 25 - Tusarova
Tram 1, 12, 14, 25 - Dělnická

ACCOMMODATION:
- We recommend this hostel nearby the studio:
Sir Toby’s Hostel, Dělnická 24, Praha 7
www.sirtobys.com

REGISTRATION AND PRICE:
► 1 person
- 990 CZK with payment until 7.1.
- 1 150 CZK with payment until 14.1.
- 1 350 CZK with payment until 19.1.
- 1 500 CZK with payment at the door

► Couple 1 + 1 with 50% discount
- 1 485 CZK with payment until 7.1.
- 1 725 CZK with payment until 14.1.
- 2 025 CZK with payment until 19.1.
- 2 250 CZK with payment at the door

+ 10% discount on our private classes and personal training
+ new Kizomba & Ghetto Zouk mix

► Payment
- via bank transfer (we will send you bank account nr on your email after registration)
- in cash at our regular classes or private classes
- online payment with your payment card or PayPal

There are no refunds for any of our Intensive workshops for any reason at any time unless we cancel a workshop

CONTACT:
Email: info@kizombaprague.com
Web: www.kizombaprague.com
www.tanecfitness.cz

Share with friends

Date and Time

Location

Taneční SECTOR

31 Tusarova

170 00 Praha 7

Czechia

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved