£5 – £10

'it will come later' by iCoDaCo - presented by Gwyn Emberton Dance

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Parry Theatre

Carmarthen Campus

UWTSD

Carmarthen

SA31 3EP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

A stripped back and edgy contemporary dance work, performed and watched around a revolving set, six bodies push against each other in a constant flow of transformation.

Trailer - https://vimeo.com/311874131

Their never-ending effort is put into every continuous and minute moment. It is all for the greater good, and the common goal. Every moment counts, and everyone’s effort matters.

These unique international choreographers and performers (including Eddie Ladd) were brought together to find a new way to collaborate. The turbulent politics of their homelands lit a touch-paper of exchange between them, creating a physical microcosm of collaboration and negotiation much needed for these divisive times.

Produced in the UK by Gwyn Emberton Dance, iCoDaCo (International Contemporary Dance Collective) is a biennial intercultural project, initiated by ilDance, Sweden. This edition is supported by the Creative Europe programme for the EU, Arts Council of Wales and the Swedish Arts Council.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mewn gwaith dawns cyfoes rhyngwladol eofn ac elfennol, wedi'i berfformio a'i wylio o gwmpas set sy'n troi, mae chwe chorff yn gwthio yn erbyn ei gilydd mewn llif trawsnewidiol di-dor.

Trailer - https://vimeo.com/311874131

Mae eu hymdrech ddiddiwedd yn mynd tuag at bob moment barhaus a bychan. Mae'r cwbl er lles pawb, a'r nod cyffredin. Mae pob moment yn cyfrif, ac mae ymdrech pawb yn bwysig.

Daeth y coreograffwyr a pherfformwyr rhyngwladol unigryw hyn (gan gynnwys Eddie Ladd) ynghyd i ddod o hyd i ffordd newydd o gydweithio. Fe wnaeth aflonyddwch gwleidyddol eu mamwledydd gynnau papur tanio'r cyfnewid rhyngddynt, gan greu microcosm ffisegol o gydweithio a chyd-drafod sy'n angenrheidiol ar gyfer yr oes gythryblus sydd ohoni.

Mae iCoDaCo (Cydweithfa Dawns Gyfoes Ryngwladol), sydd wedi'i gynhyrchu yn y DU gan Gwyn Emberton Dance, yn brosiect rhyngddiwylliannol a gynhelir bob dwy flynedd, ac yn dod ag artistiaid a chynhyrchwyr o bedwar ban y byd ynghyd i gydweithio a chreu gweithiau dawns cyfoes. Mae'r rhifyn hwn wedi'i gefnogi gan raglen Ewrop Greadigol yr Undeb Ewropeaidd, Cyngor Celfyddydau Cymru, a Chyngor Celfyddydau Sweden.

Share with friends

Date and Time

Location

Parry Theatre

Carmarthen Campus

UWTSD

Carmarthen

SA31 3EP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved