Free

INVITATION to TIBETAN LAMA DAWA DHARMA TEACHING

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Lama Dawa NIMBUS COMPASSION Meditation Center

16326 Mt. Nimbus St.

Fountain Valley, CA 92708

View Map

Event description

Description

What/Why:

Invitation to TIBETAN LAMA DAWA Dharma Teaching:
We need to develop Compassion and Wisdom to get the enlightenment. Lama Dawa performs
Buddha Dharma Teaching in English, Tibetan, Chinese and Vietnamese,
This Saturday 20 January 2018 from 1 PM to 3 PM

This Sunday 21 January 2018 from 4 PM to 6 PM

His Dharma teach will continue at this Address:

Lama Dawa Nimbus Compassion Meditation Center:

16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708, USA


Subject: Dharma teaching Meditation and Practice praying Medicine Buddha, Green Tara, Chenrezig,

Sakya Muni Buddha, Yellow Zambala, White Tara, Amitabha Buddha... and Dharma discussion.

LOPPON LAMA DAWA BIOGRAPHY

website: www.nimbuscompassion.com


Loppon Lama Dawa is a Karma Kagyu Lineage holder born in Kham, eastern Tibet. His root guru is Vajradhara Tai Situpa Rinpoche. Tai Situpa Rinpoche is one of the highest ranking Lama of the Karma Kagyu Lineages of tulkus (reincarnated Lamas) in the Kagyu school of Tibetan Buddhism and was instrumental in recognizing Ogyen Trinley Dorje (H.H. Karmapa 17th). As a youth, Lama Dawa lived at the first Kalu Rinpoche's monastery. He then lived at Tai Situpa Rinpoche's monastery, Palpang Sherab Ling, for 22 years. During this time he studied Buddhadharma for 22 years, and completed his three-year retreat. In 1998, Lama was asked to come to the Bodhisattva Institute, one of Kalu Rinpoche's dharma centers, in Tucson, Arizona. A few years later, Lama opened a meditation center called Chokor Ling on the outskirts of Tucson. Currently, Lama is the Director of The Nimbus Compassion Foundation based in Orange County, California. Lama speaks fluent Tibetan, Chinese and English and has regular dharma activities in Taiwan, Hong Kong and Tibet as well as in Los Angeles county and Orange County, California . Lama Dawa earned the Khenpo title equivalent of a PhD in Buddhism. He is qualified to teach Phowa to help people to go to the Pure Land fast in one life. He is available to give prayers and Empowerment blessings to individuals and families on request.

Website: www.nimbuscompassion.com Lama Dawa can be reached at 510.604.9177
or call Victoria: (714) 369 0702

THIỆP MỜI THUYẾT GIẢNG PHẬT PHÁP

Hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ từ năm 1998, Tiến Sĩ Phật học Lama Dawa đến Little Saigon để ban pháp cho Phật từ người Việt dành cho cộng đồng. Đai Sư Lama DAWA thuộc về dòng Truyền thừa KARMA KAGYU là một trong những dòng truyền thừa chính của nhánh Kagyu. Ngài Karmapa đời thứ 17 hiện nay là Pháp Vương dòng truyền thừa Karma Kagyu.
Kagyu là dòng Khấu Truyền

Kính mời phật tử đến tham dự buổi giảng Phật pháp hàng tuần Đại Sư Lama Dawa với phần thông dịch tiếng Việt. Có Sách Kinh tiếng Anh & Việt.

Thời gian: Thứ 7 ngay 20 thang 1/2018 : 1 PM - 3 PM

Chú Nhật 21 thang 1/2018: 4 PM to 6 PM
Điạ điểm:

Lama Dawa Nimbus Compassion Meditation Center: 16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708

Chúng tôi sẽ thông báo Lịch trình cho năm 2018.

Liên Lạc: Tịnh Dung / Victoria (714) 369 0702
Lama Dawa giảng dạy, tụng kinh, Thuyết giảng về:

* Cách Thiền Dịnh

* Đức Phật Dược Sư Lưu Ly,
* Đức Lục Độ Mẫu để tránh nạn và gặp may mắn
· Đức Thần Tài Yellow Zambala
* Đức Bạch Độ Mẫu Trường Thọ,
* Đức Quan Thế Âm Bồ Tát,
* Đức Kim Cang Tát Đóa, Sám Hối Kim Cang Tát Đoá và Thanh Tịnh Hóa Nghiệp,
* Hành trì quán tưởng Kim Cang Tát Đóa,
* Đức Phổ Hiền Bồ Tát,
* Đức Thích Ca Mâu Ni Phật,
* Thuyết giảng về Đức Phật A Di Đà.
* Thực tập quán tưởng Đức Phật A Di Đà,
* Giới Thiệu về pháp tu siêu việt Phowa (Phowa giúp di chuyển thần thức được chuyển vào

cõi Tây Phuơng Cực Lạc khi chết, vào lúc Lâm Chung)

* và ban Lễ Quán Đành, ban phép lành, may mắn, giải trừ nghiệp chướng theo sự thỉnh cầu của Phật Tử.

Thời gian: Mỗi Thứ 7 from 1 PM - 3 PM -

Chú Nhật from 4 PM to 6 PM

Đia Diem: Lama Dawa Nimbus Compassion Meditation Center:

16326 Mount Nimbus St., Fountain Valley, CA 92708, USA
Lien Lac: Tinh Dung / Victoria (714) 369 0702

Share with friends

Date and Time

Location

Lama Dawa NIMBUS COMPASSION Meditation Center

16326 Mt. Nimbus St.

Fountain Valley, CA 92708

View Map

Save This Event

Event Saved