Introduktionsfrukost domändriven design

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Citerus AB

16 Barnhusgatan

Norra Bantorget

11123 Stockholm

Sweden

View Map

Event description
Introduktion till domändriven design

About this Event

7:45 Välkommen! Frukosten står framdukad

8:00 Patrik Fredriksson ger en introduktion till domändriven design

9:00 Avslutning

Domändriven design är en uppsättning principer för att hantera mjukvaruutveckling i komplexa miljöer och verksamheter. Problem kan ofta uppstå när domänexperter och mjukvaruutvecklare pratar förbi varandra eller mellan domänexperter när domänen helt enkelt är för stor.

Genom domändriven design går det att identifera de mest affärskritiska delarna av ett system och sedan definiera dem på ett sätt där verkligheten avspeglas i koden. Magin uppstår när både domänexperter och utvecklare utgår från samma bild.

Resultatet från övningar för domändriven design kan ofta ligga till grund för t ex en microservice-arkitektur.

Patrik Fredriksson är en av Citerus medgrundare och konsult inom mjukvaruarkitektur. Patrik är en av få av certifierade lärare inom domändriven design.

Under frukosten ger Patrik en introduktion till vad domändriven design kan användas till.

Share with friends

Date and Time

Location

Citerus AB

16 Barnhusgatan

Norra Bantorget

11123 Stockholm

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved