Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Multimedijski performans

Predviđeno trajanje događaja: 120 minuta

Mjesto događaja: Aula glagoljice

Izlagači: Sanda Katavić Čaušić, Nera Ivanjko, Mihaela Wohlmut

Opis događaja: Događaj pod nazivom International Poetry Evening zamišljen je kao platforma međunarodne interakcije i druženja na kojoj se kroz višejezično čitanje poezije slavi jezična i kulturna raznolikost i osvješćuje sudionike o važnosti interkulturalnih vrijednosti. Događaj stvara autentičan kontekst susreta kulturno-pluralne i višejezične skupine ERASMUS studenata, pod palicom krovne udruge ESN-a, i lokalnih studenata koji čitajući nacionalnu poeziju uz prateću glazbu predstavljaju svoju kulturu I identitet. Obilježen epitetom 'internacionalan' ovaj globalno orjentiran događaj promiče internacionalizaciju sveučilišta i razvoj interkulturalnih kompetencija njegovih sudionika, ali nas podsjeća na bezvremenost I sveprisutnost poezije u našim životima.

Sektor kreativne industrije: Glazba

Programski sadržaj namijenjen je: Srednješkolci, Studenti, Građani, Kreativci

Životopis:

Sanda Katavić-Čaušić profesor je engleskog jezika i književnosti te predaje na Katedri interdisciplinarnih kolegija Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Njezini interdisciplinarni interesi utemeljeni su u činjenici da je i magistra društvenih znanosti te izučava područje kulturno-povijesne baštine, identiteta i kreativnih industrija. U svojem pedagoškom radu posebno je posvećenja promicanju interkulturalnih kompetencija domaćih i stranih (ERASMUS) studenata s naglaskom na internacionalizaciju i nterkulturalnu održivost. Na Kreativnoj riznici 2018. dobiva nagradu Vodik koja obilježava njezin angažman u realizaciji međunarodnog dijela programa i događaja pod nazivom An International Evening of Poetry and Music.

Mihaela Wohlmut studentica je 3. Godine preddiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku - smjer Financijski menadžment. Članica je (i donedavna predsjednicaI studentske udrugePoduzetnici bez granica i kao njezin član sudjeluje u organizaciji mnogih projekata, na brojnim konferencijama, ali i volontira u organizaciji brojnih drugih događaja na Ekonomskom fakultetu. Od 2016./17. godine demonstratorica je iz kolegija engleskog jezika i aktivno sudjeluje u organizaciji i izvedbi Međunarodne večeri poezije i glazbe u sklopu Kreativne riznice.

Nera Ivanjko studentica je diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku - smjer Marketing. Aktivan je član studentske udruge Financijski Implus u kojoj je dio marketing tima i piše članke. Tijekom višemjsečnog Work and Travel boravka u SAD-u tijekom 2018. godine usavršava jezične, globalne i interkulturalne vještine. 0d 2016./17. godine demonstratorica je iz kolegija engleskog jezika te 2017. i 2018. godine u sklopu Kreativne riznice sudjeluje u organizaciji i provedbi Međunarodne večeri poezije i glazbe.

Sponzor događaja:

Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved