Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Inspirasjonsdag ASK

Tobii Dynavox

Wednesday, 29 March 2017 from 09:30 to 14:30 (CEST)

Inspirasjonsdag ASK

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
Inngangsbillett 4 Tickets Ended Free  

Share Inspirasjonsdag ASK

Event Details

Vi inviterer pedagoger, terapeuter, assistenter, lærere og foreldre til å få innsikt i tilrettelegging og bruk av talehjelpemidler. Fokus vil være oppbygging av et ordforråd med symbolstøtte og strategier for å lære barn uten funksjonelt talespråk å kommunisere. Målet er språklig utvikling hos barnet og en økt evne til å delta i skole og familieliv.

Forelesere vil gi konkrete praktiske eksempel hvordan du barn kan lære å forstå og bruke symboler for å gjøre egne valg og uttrykke ønsker og behov. Du vil få presentert ulike strategier for organisering av små og store ordforråd, tilpasset språklige nivå og ferdigheter. Nødvendige verktøy og dedikerte kommunikasjonshjelpemidler vil også bli demonstrert.

Kleppe skole forteller om deres pedagogiske opplegg og det strukturerte arbeidet som er gjort for en elev der. Dere får høre erfaringer i bruk av ASK og Tobii-maskin gjennom 7 år i barneskolen.

Askøy PPT har gjennom lovverk og sentrale føringer blitt gitt i oppgave å bistå barnehage og skole med kompetanse på ASK. I Askøy PPT jobber de med dette blant annet gjennom opprettelse av et ASK-nettverk hvor barnehager og skoler med behov for veiledning møtes jevnlig. Hør deres erfaringer.

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) ved Haukeland universitetssykehus forteller om deres rolle (utredning og oppfølging) opp mot barn med behov for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon.

Tobii Dynavox ved Kristian Solheim presenterer relevante kommunikasjonshjelpemidler, det tilgjengelige innholdet og hvordan de kan individuelt tilpasses. Dette er talehjelpemidler som barnet betjener selv gjennom berøringsskjerm, brytere, alternativ mus og øyestyring. Talen er syntetisk, og har barnestemmer med mulighet for justering av stemmeleie for ditt barn.

Vi serverer gratis lunsj mot en bindende påmelding.

Parkering: Marineholmen parkeringshus

Sted: Merkantilen (Møterom A), Thorhølens gate 53

Pris: Gratis - krever forhåndsregistrering

For spørsmål kontakt kristian.solheim@tobiidynavox.com, tlf. 951 97 123

Do you have questions about Inspirasjonsdag ASK? Contact Tobii Dynavox

Save This Event

Event Saved

When & Where


Merkantilen (Marineholmen)
Thormøhlens Gate 53, Bergen
5008 Bergen
Norway

Wednesday, 29 March 2017 from 09:30 to 14:30 (CEST)


  Add to my calendar

Organiser

Tobii Dynavox

ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON


Utvikler og leverer dedikerte nettbrett for samtale og øyestyrte kommunikasjonshjelpemidler som hjelper personer med funksjonsnedsettelser å leve rikere og mer selvstendig liv.

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.