In medias res - kruženje informacija posredstvom medija

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 90 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 7

Izlagači: Tomislav Levak, Snježana Barić-Šelmić

Opis događaja: Razvoj ljudskoga društva i različitih društvenih uređenja usporedo je pratio i razvoj medija, osobito onih kojih percipiramo pod sintagmom „masovni mediji": novina, radija, televizije i, u novije vrijeme, interneta s pripadajućim društvenomrežnim stranicama i aplikacijama. Mediji su danas, zahvaljujući sve brojnijim i bržim kanalima (dvosmjerne) komunikacije, sve prisutniji u svakodnevnom životu, a poznavanje načina funkcioniranja medija te stjecanje vještina komuniciranja s njima postali su nužnost, ne samo u poslovnom svijetu. Predavači i voditelji radionice sudionike će upoznati s osnovnim i ključnim punktovima medijske evolucije te objasniti sličnosti i razlike između tradicionalnih i novih medija s masovnim dosegom. Sudionici predavanja/radionice imat će prigodu, putem praktičnih zadataka, spoznati na koje se načine može kvalitetno i efikasno komunicirati s pojedinim medijima, kako s informativne, tako i s marketinške pozicije, ali i na koje se načine pojedini mediji mogu kvalitetno i efikasno obratiti ciljanim medijskim publikama.

Sektor kreativne industrije: Mediji – TV, radio, tiskani mediji i elektronički medij

Programski sadržaj namijenjen je: Svim zainteresiranim posjetiteljima.

Mrežna stranica: http://www.uaos.unios.hr/

Životopis:

Tomislav Levak (1975.) asistent je na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Dvostruko zvanje magistra struke stekao je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku, na dva različita studijska smjera – Medijska kultura i Kulturalni menadžment. Od 1996. do 2015. godine, radio je kao uspješan novinar niza nacionalnih i tiskanih medija – Slobodne Dalmacije, Jutarnjeg lista, Slavonskoga doma i Glasa Slavonije. Trenutačno je doktorand na sveučilišnom poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Komunikologije pri Doktorskoj školi Sveučilišta u Osijeku. Od ožujka 2015. urednik je Sveučilišnog glasnika, službenoga glasila Sveučilišta u Osijeku. Sudjelovao je već na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija i skupova te kao autor ili koautor objavio petnaestak znanstvenih radova.

Snježana Barić-Šelmić (1973.) asistentica je na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Diplomirala je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, smjer Medijska kultura. Trenutačno je doktorandica na Doktorskoj školi Sveučilišta u Osijeku, na sveučilišnom poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Kulturologije, modul: Medijska kultura - Istraživanje medija. Što se tiče ostale profesionalne izobrazbe, završila je IEDC Bled School of Management Program, Management Zentrum St. Gallen Management Training Program.

Sponzor događaja:


Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved