Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 120 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 3

Izlagač: Verica Kovač, Hrvatska udruga kreativnih amatera

Opis događaja: Pisat će se tekst na glagoljici gusjim i bambusovim perima te oslikavati po uzoru na misale i inkunabule.

Sektor kreativne industrije: Baština – muzeji, knjižnice, arhivi

Programski sadržaj namijenjen je: Svim zainteresiranim posjetiteljima

Mrežna stranica: www.huka-art.hr

Životopis:

Rođena u Osijeku a osnovno srednje školovanje završila u Pakracu. Radila u Zavodu za dijabetes i Zagrebačkoj burzi. Nakon umirovljenja bavi se kreativnim radom kroz udrugu HUKA.

Sponzor događaja: Meggle


Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved