Free

Ignition 2019 - Sherman Taster

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sherman Theatre

Senghennydd Road

Cardiff

CF24 4YE

United Kingdom

View Map

Event description
Sign up for our FREE training opportunity for young men. Cofrestrwch am ein cyfle hyfforddi AM DDIM i ddynion ifanc.

About this Event

Frantic Assembly’s Ignition is back for its 11th year. We are searching the UK for the next generation of male performers. No experience is necessary, and it is completely free to take part. The first step is to find a taster workshop in a city near you and sign up!

Ignition 2019 Company: Saturday 26th October – 2nd November 2019

12 young men will be chosen from the Trial Workshops to create and perform a show in one week in London. We are looking to bring together a dynamic group of young men from across the UK. Travel, accommodation and food will be provided, and any additional access needs will be available to participants.

Mae Ignition, wedi’i gynnal gan Frantic Assembly, yn ôl ar gyfer yr unfed blwyddyn ar ddeg. Rydyn ni'n chwilio ledled gwledydd Prydain am y genhedlaeth nesaf o berfformwyr gwrywaidd. Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol arnoch a gallwch gymryd rhan yn rhad ac am ddim. Y cam cyntaf yw dod o hyd i weithdy blasu mewn dinas gyfagos a chofrestru!

  Cwmni Ignition 2019: Dydd Sadwrn 26 Hydref – 2 Tachwedd 2019

Bydd 12 o ddynion ifanc yn cael eu dewis o'r Gweithdai Rhagbrawf i greu a pherfformio sioe mewn wythnos yn Llundain. Rydyn ni'n gobeithio dod â grŵp dynamig o ddynion ifanc at ei gilydd o bob cwr o wledydd Prydain. Bydd teithio, llety a bwyd yn cael eu darparu, a bydd unrhyw anghenion mynediad ychwanegol ar gael i'r cyfranogwyr.

Share with friends

Date and Time

Location

Sherman Theatre

Senghennydd Road

Cardiff

CF24 4YE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved