Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Save This Event

Event Saved

IASA årsmöte 2013

IASA - Sveriges IT arkitekter

Tuesday, March 12, 2013 at 5:00 PM (CET)

IASA årsmöte 2013

Ticket Information

Type End Quantity
Anmälan Ended Free  

Share IASA årsmöte 2013

Event Details

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR
===================================== 

Hej,

Den 12:e mars kl 17:00 är det årsmöte i IASA Sweden för 2013.
På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Kom och var aktiv medlem! Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Passa på att skicka in övriga frågor innan mötet till: info@iasa.se

mvh
Styrelsen för IASA Sweden


============
Agenda:

============

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av kombinerad protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 
      senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det
    kommande verksamhets- / räkenskapsåret.

11. Val av ordförande i föreningen
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
13. Val av revisor samt suppleant
14. Fråga om valberedning behövs och i förekommande fall val av sådan.
15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
16. Övriga frågor.

 

Om du inte är medlem eller behöver förnya ditt medlemskap innan mötet så gå till : https://www.iasaglobal.org/assnfe/enrollme.asp?SnID=2146980663 

Det finns även möjlighet att vara med remote via webkonferens för er som inte kan vara med fysiskt.


Webmöte - Detaljer
.........................................................................................................................................
Join Online:
https://join.microsoft.com/meet/dakenine/ZJO8Z38N   

Or:

Join by phone
+4687522828 (Sweden, Stockholm)   
Conference ID: 83703540
.........................................................................................................................................

 

Have questions about IASA årsmöte 2013? Contact IASA - Sveriges IT arkitekter

When & Where


Microsoft
Finlandsgatan 36
Akalla
164 74 Stockholm
Sweden

Tuesday, March 12, 2013 at 5:00 PM (CET)


  Add to my calendar

Organizer

IASA - Sveriges IT arkitekter

Om IASA

IASA är en internationell, oberoende organisation för IT arkitekter och IT arkitektur. Grundad 2002 med över 6.000 professionella medlemmar i USA, Europa och Asien är IASA idag den största organisationen för yrkesverksamma arkitekter. Inom IASA bedrivs verksamhet kring certifieringar, kompetens, nätverk mm. för att stödja och definiera yrket IT arkitekt.
  Contact the Organizer

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.