Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Microsoft

Finlandsgatan 36

Akalla

164 74 Stockholm

Sweden

View Map

Event description

Description

ÅRSMÖTE FÖR IASA MEDLEMMAR
=====================================

Hej,

Den 12:e mars kl 17:00 är det årsmöte i IASA Sweden för 2013.
På årsmötet presenteras verksamhetsberättelsen för det gångna året samt att det sker val till styrelseposter. Kom och var aktiv medlem! Det är här du kan påverka föreningens verksamhet.

Passa på att skicka in övriga frågor innan mötet till: info@iasa.se

mvh
Styrelsen för IASA Sweden


============
Agenda:

============

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av kombinerad protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det
kommande verksamhets- / räkenskapsåret.

11. Val av ordförande i föreningen
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
13. Val av revisor samt suppleant
14. Fråga om valberedning behövs och i förekommande fall val av sådan.
15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
16. Övriga frågor.

Om du inte är medlem eller behöver förnya ditt medlemskap innan mötet så gå till : https://www.iasaglobal.org/assnfe/enrollme.asp?SnID=2146980663

Det finns även möjlighet att vara med remote via webkonferens för er som inte kan vara med fysiskt.


Webmöte - Detaljer
.........................................................................................................................................
Join Online:
https://join.microsoft.com/meet/dakenine/ZJO8Z38N

Or:

Join by phone
+4687522828 (Sweden, Stockholm)
Conference ID: 83703540
.........................................................................................................................................

Date and time

Location

Microsoft

Finlandsgatan 36

Akalla

164 74 Stockholm

Sweden

View Map

Organizer IASA - Sveriges IT arkitekter

Organizer of IASA årsmöte 2013

Om IASA

IASA är en internationell, oberoende organisation för IT arkitekter och IT arkitektur. Grundad 2002 med över 6.000 professionella medlemmar i USA, Europa och Asien är IASA idag den största organisationen för yrkesverksamma arkitekter. Inom IASA bedrivs verksamhet kring certifieringar, kompetens, nätverk mm. för att stödja och definiera yrket IT arkitekt.

Save This Event

Event Saved