Försäljning slutade

I ett hav av mätningar – vad indikerar hållbarhet?

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid och plats

Plats

Plats

ÅF

Hallenborgs gata 4

211 74 Malmö

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

”Det som mäts blir gjort” är ett förekommande uttryck. Problemet är att många upplever att det mäts väldigt mycket på flera olika indikatorer. Vi översköljs av resultat och statistik. Men vad indikerar egentligen hållbarhet? Behövs både kvantitativa och kvalitativa indikatorer, och hur följs i så fall de upp på bästa sätt? Vilka metoder och verktyg finns och hur kan vi integrera arbetet med hållbarhetsindikatorer i våra verksamhetsprocesser?

Välkommen till detta NMC-seminarium med tema hållbarhetsindikatorer. Seminariet är en uppföljning till eventet vi hade i våras på temat ”Att mäta hållbarhet” där exempel från verkligheten och den senaste forskningen inom området lyftes fram. Det är väsentligt att mäta resultatet av våra åtgärder och aktiviteter för att veta om vi är på rätt väg.

Denna gång har vi glädjen att få lyssna på Jens Johansson från Upphandlingsmyndigheten och Rickard Häll från Position Green.

Bjud gärna in någon från er inköps- och upphandlingsavdelning till seminariet!


Talare:

Jens Johansson, hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

Jens Johansson kommer berätta om hur man får med kvantifierade hållbarhetsindikatorer med i sina inköpsanalyser. Jens kommer att berätta om två metoder som Upphandlingsmyndigheten försöker omsätta till verktyg som kan användas oavsett om man är offentlig- eller privatägd. Miljöbedömningen utgår från livscykelanalyser.

Rickard Häll, VD, Position Green

Rickard Häll är VD på, och medgrundare av Position Green som är ett snabbväxande företag med ambitionen att revolutionera hur företag och organisationer arbetar hållbart. Deras egenutvecklade mjukvara hjälper företag/organisationer att på ett effektivt och smart sätt samla in, analysera, visualisera och redovisa hållbarhetsdata.

Rickard kommer att ge olika exempel från hur deras kunder arbetar med hållbarhetsindikatorer och hur de kan kopplas till företagets mål samt olika mål- och rapporteringsstandarder som GRI och SDG. Rickard är utbildad ekonom och sociolog, Gasellföretagare och har en bred erfarenhet från ledande positioner i näringslivet. Med gedigen erfarenhet av att mäta hållbarhetsarbete inom olika branscher och tidigare arbete med målstyrning och förändringsprocesser på revisionsfirman Deloitte vet han vikten av att mäta och följa upp rätt saker.

Program

13:00-14:30
Del 1: Talarnas presentationer och frågor från åhörarna

14:30-16:00
Del 2: Workshop och diskussion inkl. fika

Webbsändning

Webbsändningen pågår under del 1 av seminariet och startar kl. 13:15 och avslutas kl. 14:30.


Övrig information

Sista anmälningsdag: 22 oktober 2018

Deltagare: Seminariet är öppet för alla.

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt för NMC:s medlemmar. Kostnaden för icke medlemmar är 800 kr + moms för deltagande på plats och 500 kr + moms för deltagande via webben. Betalning sker via faktura. OBS, anmälan är bindande, ingen återbetalning sker!

Anmälan för icke NMC-medlemmar: Anmälan görs genom att skicka nedan information till info@nmc.a.se. Informationen kommer endast att användas som underlag för vår planering och uppföljning av mötet, samt för fakturering.

  • Eventet du önskar delta vid
  • Deltagade på plats eller på webben
  • Förnamn Efternamn
  • E-post
  • Befattning
  • Företag/organisation
  • Faktureringsadress

Bli medlem i NMC! Anmäl ert intresse här.

Avbokning: Vid förhinder ber vi dig att meddela oss så snart som möjligt så att vi kan ge din plats åt någon annan samt anpassa vår beställning av förtäring och dryck.

Webbsändning: Länken till webbsändningen skickas ut två dagar innan seminariet.

Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@nmc.a.se, eller ringa 010-505 14 45.


NMC Arkiv

Efter eventet kommer vi att lägga upp allt material, talarpresentationer, relevanta länkar och eventuell webbinspelning i NMC Arkiv. Där hittar du även material från tidigare event och seminarier. Observera att NMC Arkiv endast är tillgängligt för medlemmar och att du därför måste logga in för att komma åt materialet.

Tid och plats

Plats

ÅF

Hallenborgs gata 4

211 74 Malmö

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved