Free

Hyfforddiant Codio i Staff Ysgolion Cynradd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli

Pwllheli

LL53 5EB

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Hyfforddiant Codio i Staff Ysgolion Cynradd

Oes gennych chi ddiddordeb darganfod mwy am godio efo plant cynradd? Mae'r sesiwn yma ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio mewn ysgol gynradd sydd eisiau gwybod mwy am sut i gyflwyno plant i godio. Cewch gyflwyniad i adnoddau Barefoot yn ogystal â chyfle i ddysgu mwy am sut mae'r rhaglen codio Scratch yn gweithio. Byddwch yn gadael y sesiwn gyda digon o wybodaeth ac adnoddau i gychwyn codio o fewn eich ysgol.

Amserlen:

3:30 - 4:00 Cyrraedd, panad a brechdanau, cyfle i rwydweithio

4:00 - 5:00 Cyflwyniad i adnoddau Barefoot gan Geraint Strello, BT

5:00 - 6:00 Cyflwyniad i godio efo Scratch 2.0 gan Gwennan Richards, Coleg Meirion-Dwyfor

6:00 Gorffen


Os hoffech fynychu ond yn methu oherwydd bod y dyddiad/amser/lleoliad yn anghyfleus, plîs cysylltwch â Gwennan Richards (g.richards@gllm.ac.uk) i ddatgan eich diddordeb ac i sicrhau eich bod yn cael eich hysbysu o unrhyw sesiynau tebyg yn y dyfodol.

Share with friends

Date and Time

Location

Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli

Pwllheli

LL53 5EB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved