Free

Hvordan skape effektive utviklingsteam? Forskning, erfaringer og gode råd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sannergata 2

0557 Bydel Sagene

Norway

View Map

Event description

Description

Målgruppe for seminaret: IT-ledere, IT-kunder, IT-leverandører og andre som ønsker å bli bedre på gjennomføring av IT-utvikling

Påmelding: Det er gratis å delta, men påmelding er nødvendig. Dersom seminaret blir fulltegnet (maksimum 170 deltagere) vil de som først melder seg på bli prioritert. Seminaret vil også bli streamet, linken til streaming vil bli lagt ut her og på hitnettverket.no 30 min før seminaret starter.

Ankomst: Seminaret holdes i Auditoriet hos NAV, Sannergata 2.

Innhold: Det har vært forsket mye på hva som skiller høy og lavytelse teamarbeid. Ikke overraskende viser det seg å bety mye at personene i teamet har høy kompetanse, utfyller hverandre godt og har gode samarbeidsegenskaper. Andre faktorer som forskningen viser er av betydning for høy ytelse er høy grad av autonomitet, intern tillitt og indre motivasjon. Til tross for alle forskningsresultatene så er det i stor grad mer en kunst enn en vitenskap å sette sammen og bidra til at IT-utviklingsteam blir effektive. I dette frokostseminaret vil vi få erfaringer og gode råde fra personer med lang erfaring i å sette sammen og skape gode team. Vi får også høre fra forskningen på området og hvordan ledere kan bidra til å skape godt fungerende team.PROGRAM

08.00-08.30: Frokostservering

08.30-08.35: Velkommen til HIT-seminaret - Catherine Janson, kjernegruppen i HIT-nettverket

08.35-08.50: En liten undersøkelse - Magne Jørgensen, SimulaMet

08.50-09.35: Myter og fakta om å skape effektive IT-utviklingsteam - Endre Sjøvold, NTNU

Overraskende mye av kommersielle metoder for teambygging bygger på antagelser som vi vet fra forskning ikke fungerer og som i enkelte tilfeller hemmer kreativitet og innovasjon i team. Det finnes ingen oppskrift som fungerer i alle situasjoner. Hvorfor fungerer for eksempe agile metoder i noen sammenhenger og hvorfor er de en katastrofe i andre? Utvikling av team krever at samspillet mellom medlemmene reflekterer økosystemet teamet operer. Foredraget gir en oversikt over hva vi vet om effektiv teamutvikling i dag, og hva dette betyr for hva vi bør og bør og ikke bør gjøre i utvikling av våre IT-utviklingsteam.

09.35-10.00: Hvordan etablere og opprettholde velfungerende team? - Karine Rikheim, OsloMet

Et prosjekt har per definisjon avgrenset varighet og formål. Suksessen til en organisasjon som skal levere verdi til avtalt tid avhenger mye av hva menneskene inni der får til underveis. Presentasjonen gir erfaringer og råd for hvordan setter man sammen og skaper gode team som lykkes med å levere verdi.​

10.00-10.25: La oss snakke om folk! Erfaring med effektive team i store, smidige prosjekter i Skatt - Ingvild Hardeng, Skatteetaten

Skatteetaten har gjennom lang tid levert svært bra resultater i sine utviklingsprosjekter, og her presenteres erfaringer med team fra MAG, SOFUS og SIRIUS - noen av Skatt sine største moderniseringsprosjekter. Hva bør du gjøre (og hva bør du ikke gjøre) for å få til effektive team som leverer gode resultater? Hva kjennetegner velfungerende team, hvordan må du bemanne for å få det til å flyte? Og hvordan korrigerer vi kursen underveis for å tilpasse oss rammebetingelser som endrer seg?

10.25-10.50: Effektive team. Erfaringer fra "gølvet" - Erik Story, Telenor

Funn og erfaringer fra seks års arbeid med digital produktutvikling. Presentasjon av praktiske erfaringer rundt hva som skal til for å skape effektive team, ikke minst viktigheten av "flyt" og hvordan det påvirker teamet.

10.50-11.00: Oppsummering av undersøkelse - Magne Jørgensen, Simula Metropolitan


FOREDRAGSHOLDERE

Endre Sjøvøld er professor ved IØT, NTNU. Han har arbeidet med resultatforbedring og omstilling i virksomheter både i Norge og internasjonalt, og er overbevist om at nøkkelen til suksess ligger i målbevisst arbeid med organisasjonens team. Han har vært aktiv i teamforskning i fire tiår, først med forskergruppen til R.F. Bales (Harvard) og nå som leder av prosjektet Operativ Ledelse ved NTNU. Sjøvold har også gitt vesentlige bidrag til utvikling av metodebatteriet SPGR og teorien bak. SPGR er brukt av forsvaret siden 2000. Sjøvold er Cand real fra UiO og har en PhD i organisasjonpsykologi. Med sin IT-bakgrunn har han vært ansvarlig for programmet MTM og undervisningen i Digitalisering ved IØT, NTNU.

Katrine Rikheim er seksjonssjef ved IT avdelingen ved OsloMet med ansvar for prosjektkontor, arkitektur og systemutvikling​. Hun har erfaring som prosjektleder i Skatteetaten med innføring av store prosjekter innenfor digitalisering, organisasjon og forretningsutvikling, samt bakgrunn fra Accenture, og leder interesseorganisasjon for endringsledelse ACMP Norge​.

Ingvild Hardeng jobber som prosjektleder i Skatteetaten. Hun har lang erfaring med teamledelse, og har hatt en svært sentral rolle i flere av de største moderniseringsprosjektene i Skatt. Ingvild brenner for å få ting levert, og elsker å få team til å fungere godt.

Erik Story har tidligere jobbet som del av et Scrum team i Deloitte Digital. Jobber nå som produkteier for tre utviklerteam med ansvar for videreutvikling av Telenor Bedrifts selvbetjeningsportal. I løpet av de siste tre årene i Telenor har teamene eksperimentert med forskjellige variasjoner av Scrum og Kanban, hele tiden med målet om å øke vår effektivitet og leveranseevne. Brennende opptatt av teameffektivitet.
 • Ingvild Hardeng

  Ingvild Hardeng

  Skatteetaten La oss snakke om folk! Erfaring med effektive team i store, smidige prosjekter i Skatt.
 • Karine Rikhem

  Karine Rikhem

  OsloMet Hvordan etablere og opprettholde velfungerende team?
 • Endre Sjøvøld

  Endre Sjøvøld

  IØT, NTNU Myter og fakta om å skape effektive IT-utviklingeteam
 • Erik Story

  Erik Story

  Telenor Effektive team. Erfaringer fra "gølvet"

Share with friends

Date and Time

Location

Sannergata 2

0557 Bydel Sagene

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved