Sales Ended

HUR SKA BARN I SVERIGE FÅ UPPRÄTTELSE NÄR DERAS RÄTTIGHETER KRÄNKTS?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Medelhavsmuseet

2 Fredsgatan

103 21 Norrmalm

Sweden

View Map

Event description

Description

Varmt välkommen till frukostseminarium om barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll och klagorätt för barn

Tid: måndag den 20 november kl. 9-10.30 (frukost serveras från kl. 8.30)

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Bakgrund till seminariet:

FN:s barnrättskommitté har betonat att för att rättigheter ska vara meningsfulla måste det finnas effektiva rättsmedel till upprättelse när rättigheterna kränks. Det finns idag inte någon enskild, nationell instans i Sverige som har som uppdrag att ta emot individuella klagomål från barn när deras rättigheter enligt barnkonventionen kränks. De befintliga nationella klagosystem som finns är vare sig heltäckande eller anpassade för barn.

I samband med barnkonventionens dag den 20 november lanserar UNICEF Sverige rapporten ”Hur ska barn i Sverige få upprättelse när deras rättigheter kränkts? För- och nackdelar med en ratificering av barnkonventionens tilläggsprotokoll om individuell klagorätt.” Syftet med rapporten har varit att dels undersöka vad en nationell, individuell klagomekanism för barn kan innebära för Sverige, samt vilka för- och nackdelar det finns med en ratificering av tredje tilläggsprotokollet. Rapporten lyfter även fram berättelser från barn i brottmål, barn som behöver socialtjänstens skydd och stöd samt barn i migration och jämför hur en del andra länder i Europa arbetar med frågan. Författarna analyserar också betydelsen av barnkonventionen som svensk lag och rätt till upprättelse samt ger konkreta förslag på hur systemet kan barnanpassas.

Medverkande:

Veronique Lönnerblad, generalsekreterare på UNICEF Sverige inleder seminariet

Anna Kaldal, docent i processrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet – verksam vid Barnrättscentrum

Rebecca Farkhooy, jur. kand. och biträdande jurist

Ida Hellrup, grundare och jurist, Barnrättsbyrån

Amanda Bertilsdotter Nilsson, jurist, Barnombudsmannen

Samtalet leds av Karin Ödquist Drackner, UNICEF Sverige

Anmälan görs på Eventbrite via länken: senast 15 november

Rapporten kommer att finnas tillgänglig och delas ut till samtliga deltagare på seminariet.

För frågor om seminariet och anmälan, vänligen kontakta: karin.forsselius@unicef.se

Date and Time

Location

Medelhavsmuseet

2 Fredsgatan

103 21 Norrmalm

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved