Hướng dẫn kê khai sơ yếu lý lịch mẫu 2c
Free
Hướng dẫn kê khai sơ yếu lý lịch mẫu 2c

Hướng dẫn kê khai sơ yếu lý lịch mẫu 2c

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hanoi

Phạm Ngọc Thạch

Hanoi, Hanoi 084

Vietnam

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, là mẫu sơ yếu lý lịch dành cho cán bộ công chức.

Sơ yếu lý lịch mẫu 2C của Bộ Nội vụ gồm các nội dung chính như sau:

  • Ảnh 4x6cm
  • Thông tin cơ bản về cán bộ công chức: họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, hộ khẩu thường trú, chức vụ, cấp bậc, trình độ, chuyên môn, danh hiệu, khen thưởng….
  • Quá trình đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính chị, tin học, ngoại ngữ (khai cụ thể)
  • Tóm tắt quá trình công tác (gồm ngày tháng năm công tác, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác)
  • Đặc điểm lịch sử bản thân
  • Quan hệ gia đình
  • Diễn biến quá trình lương: Mã ngạch/bậc; Hệ số lương
  • Nhận xét, đánh giá của cơ quan đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ công chức

Xem thêm: Sơ yếu lý lịch

Share with friends

Date and Time

Location

Hanoi

Phạm Ngọc Thạch

Hanoi, Hanoi 084

Vietnam

View Map

Save This Event

Event Saved