Hrvatske novine na kraju svijeta: Australija i Novi Zeland

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Predstavljanje projekta

Predviđeno trajanje događaja: 30 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 13

Izlagači: Ivana Hebrang Grgić, Ana Barbarić

Opis događaja: U izlaganju će se predstaviti projekt Nakladnička djelatnost Hrvata u iseljeništvu: Australija i Novi Zeland. Prikazat će se rad na izradi bibliografije s posebnim osvrtom na metodologiju prikupljanja podataka koja se temelji na analizi sekundarnih izvora i na uključivanju zajednice. Osim samih bibliografija, prikazat će se i odabrani naslovi i tekstovi iz novina s kraja 19. i početka 20. stoljeća te će se napraviti usporedba s novim načinima komunikacije putem društvenih mreža.

Sektor kreativne industrije: Knjiga, nakladništvo

Programski sadržaj namijenjen je: svim zainteresiranim posjetiteljima

Životopis:

Ivana Hebrang Grgić zaposlena je kao docentica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavila je tri znanstvene knjige, brojne radove u znanstvenim časopisima te sudjelovala na brojnim znanstvenim skupovima. Aktivna je članica znanstvenih i strukovnih udruga, članica uredništava znanstvenih časopisa te glavna urednica niza Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva. Područja njenog interesa su povijest knjižnica, nakladništvo, znanstvena komunikacija i knjižnične zbirke.

Ana Barbarić izvanredna je profesorica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Redovito izlaže na domaćim i međunarodnim skupovima te objavljuje radove u domaćim i stranim publikacijama. Glavna je urednica niza Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva te je predsjednica Odbora za nakladničku djelatnost istoga društva. Područja od posebnog znanstvenog i stručnog interesa Ane Barbarić su strojno čitljivo katalogiziranje, razvoj i osobine OPAC-a i WebPAC-a te razvoj i primjena konceptualnih modela u području bibliografske organizacije (FR-obitelj).

Sponzor događaja:

Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved