Sold Out

HR Series- GDPR -What is HR's Role

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff and Vale College

Dumballs Road

Cardiff

CF10 5FE

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

GDPR - What is HR’s role?

The General Data Protection Regulations (GDPR) will soon replace the Data Protection Act and comes into force in May 2018. The new regulations may have significant changes in how we manage data. HR has a critical role to play and need to understand both the new regulations and their impact on the business.

Venue: Cardiff & Vale College (Dumballs Road)

Time: 1200

Duration: Approx. 1 Hour

Frequency: Monthly

Aim: Develop and enhance working knowledge and relationships with HR practitioners/personnel across Cardiff.

The sessions will compose of a short introductory presentation followed by group discussions on pre-promulgated questions which groups will then feedback their discussion.


GDPR – Beth yw rôl AD?

Yn fuan bydd y Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol yn cymryd lle’r Ddeddf Diogelu Data. Byddent yn dod i rym ym mis Mai 2018. Mae’n bosibl y gall y rheoliadau newydd gael effaith arwyddocaol ar y ffordd yr ydym yn rheoli data. Mae gan AD rôl allweddol i’w chwarae ac mae angen iddynt ddeall y rheoliadau newydd hyn a’u heffaith ar fusnes.

Lleoliad: Coleg Caerdydd a’r Fro (Heol Dumballs)

Amser: 1200

Hyd: Tua 1Awr

Amlder: Misol

Nod: Datblygu ac ymestyn gwybodaeth a chysylltiadau gwaith gydag ymarferwyr/personél AD ar draws Caerdydd.

Bydd y sesiynau yn cynnwys cyflwyniad rhagarweiniol byr, trafodaethau grŵp ar gwestiynau y caiff eu cyhoeddi ymlaen llaw, y bydd grwpiau yna yn adrodd yn ôl arnynt.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff and Vale College

Dumballs Road

Cardiff

CF10 5FE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved