Sold Out

HR Series- Flexible Working - Is it working?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cardiff and Vale College

Dumballs Road

Cardiff

CF10 5FE

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Flexible Working - Is it working?

An examination of flexible working and its practical role and application in the workplace. How can FW be enhanced and what future considerations should be we making now?

Venue: Cardiff & Vale College (Dumballs Road)

Time: 1200

Duration: Approx. 1 Hour

Frequency: Monthly

Aim: Develop and enhance working knowledge and relationships with HR practitioners/personnel across Cardiff.

The sessions will compose of a short introductory presentation followed by group discussions on pre-promulgated questions which groups will then feedback their discussion.


Gweithio’n Hyblyg - Ydy o’n gweithio?

Archwiliad o weithio’n hyblyg, ei rôl ymarferol a’i ddefnydd yn y gweithle. Sut y gellir gwella Gweithio’n Hyblyg a pha ystyriaethau ar gyfer y dyfodol y dylem eu gwneud nawr?

Lleoliad: Coleg Caerdydd a’r Fro (Heol Dumballs)

Amser: 1200

Hyd: Tua 1Awr

Amlder: Misol

Nod: Datblygu ac ymestyn gwybodaeth a chysylltiadau gwaith gydag ymarferwyr/personél AD ar draws Caerdydd.

Bydd y sesiynau yn cynnwys cyflwyniad rhagarweiniol byr, trafodaethau grŵp ar gwestiynau y caiff eu cyhoeddi ymlaen llaw, y bydd grwpiau yna yn adrodd yn ôl arnynt.

Share with friends

Date and Time

Location

Cardiff and Vale College

Dumballs Road

Cardiff

CF10 5FE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved