Free

How can we make our employment processes and workplaces more open and inclu...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Museum of World Culture

54 Södra Vägen

412 54 Johanneberg

Sweden

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

How Can We Make the Employment Process and Our Workplaces More Open and Inclusive?


Call for Participation for Professionals with a Migrant Background

(Swedish follows below)

Two workshops:

1) Newcomers and Migrant Focus Group 8th November 2017 9:00-12:30

2) Multi-Stakeholder Feedback Workshop 30th November 2017 9:00-12:30

Both workshops are free of charge and include coffee from 8.30-9 and a small lunch at 12.30.

Workshop leaders: Sari Scheinberg, Cecile Marsille from the Action Research Centre for a Resilient Society

What would be good for newcomers to learn and do to get to work in Sweden? And what do employers need to learn to be more inclusive and to benefit from the diversity of competences and backgrounds from those who have come to Sweden?

Project MigraSCOPE invites you to take part in a focus group with professionals with a migrant background and a multi-stakeholder feedback workshop including employers, migrants, NGOs and public actors, where we will discuss our experience of working and/or seeking work in Sweden. The 2 workshops aim to generatea common understanding, new insights, ideas for improvements and good practices. Our common aim is to identify what can we do to improve integration and inclusion in the labor market and create an open and responsible working culture in Sweden.

The Focus group workshop with professionals with a migrant background takes place in Malmö on 8th November 2017 9:00-12:30. We will conduct a parallel focus group with employers and, following this, gather both groups for a joint Feedback workshopon 30th November 2017 from 9:00-12:30 to discuss solutions, strategies and tools to improve the relationship between employers and migrants.

If you have any questions please contact Rebecca Stewart at rebecca.stewart@swideas.se.

Två workshops:

1) Fokusgrupp för nyanlända och utrikesfödda 8:e november 2017 kl 9-12.30

2) Multi-stakeholder feedback workshop 30:e november 2017 kl 9-12.30

Båda workshops är kostnadsfria och inkluderar kaffe från kl 8.30-9.00 och en mindre lunch från kl 12.30.

Workshopledare: Sari Scheinberg och Cecile Marsille från Action Research Centre for a Resilient Society

Vad kan vara bra för nyanlända att lära sig och göra för att lättare komma i arbete i Sverige? Vad behöver arbetsgivare lära för att vara mer inkluderande och ta till vara på den mångfald av kompetenser och bakgrunder hos dem som har kommit till Sverige?

MigraSCOPE bjuder in dig till en fokusgrupp med nyanlända och utrikesfödda och en multi-stakeholder feedback

workshop med bl.a arbetsgivare, migranter, offtenliga aktörer och NGOs. Där ska du få möjlighet att diskutera våra förväntingar och erfarenheter av att arbeta och/eller söka arbete i Sverige. Workshops syftar till att skapa en gemensam förståelse, nya insikter, idéer för förbättringar och god praxis. Vårt gemensamma mål är att identifiera vad vi kan göra för att vidare främja integration och inkludering på arbetsmarknaden.

Fokusgrupp workshop med nyanlända och utrikesfödda kommer att äga rum den 8:e november 2017 kl 9-12.30. Vi kommer att ha en liknande fokusgrupp med målgruppen arbetsgivare. Därefter samlar vi samtliga fokusgruppsdeltagare till en gemensam Feedback workshop den 30:e november kl 9-12.30 för att diskutera lösningar, strategier och verktyg för att förbättra relationen mellan arbetsgivare och nyanlända och utrikesfödda.

Kontakta gärna Rebecca Stewart om du har frågor på rebecca.stewart@swideas.se.

Share with friends

Date and Time

Location

Museum of World Culture

54 Södra Vägen

412 54 Johanneberg

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved